Sign In

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản 02 vụ, gồm: vụ ông Phạm Văn Tèo, bà Đinh Thị Mai và vụ bà Liễu Thị Nở (CHV Đặng Văn Lợi) (09/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản 02 vụ, gồm: vụ ông Phạm Văn Tèo, bà Đinh Thị Mai và vụ bà Liễu Thị Nở. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 46/TB-CCTHADS và Thông báo số 47/TB-CCTHADS cùng ngày 30/12/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Tâm, bà Võ Thị Rồng (CHV Lê Minh Hải) (06/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Tâm, bà Võ Thị Rồng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 58/TB-CTHADS ngày 03/01/2023 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (Lần 2) vụ ông Nguyễn Văn Dũng (CHV Phan Thanh Nhân) (04/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (Lần 2) vụ ông Nguyễn Văn Dũng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 168//TB-CCTHADS ngày 03/01/2023 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Đoàn Văn Ý và bà Võ Thị Tuyết Trang (CHV Võ Đức Nhân) (03/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Đoàn Văn Ý và bà Võ Thị Tuyết Trang. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 54/TB-CCTHADS ngày 03/01/2023 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Đoàn Văn Ý và bà Võ Thị Tuyết Trang (CHV Võ Đức Nhân) (03/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Đoàn Văn Ý và bà Võ Thị Tuyết Trang. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 192/TB-CCTHADS ngày 03/01/2023 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thi hành dân sự (lần 4) vụ ông Nguyễn Hồng Giang - Cty Đại Thành (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (03/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Hồng Giang (Công ty Đại Thành). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 189/TB-CCTHADS ngày 03/01/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành án vụ ông Nguyễn Văn Trừ và bà Bùi Thị Thảo (CHV Trương Thị Kim Quyên) (29/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành án vụ ông Nguyễn Văn Trừ và bà Bùi Thị Thảo với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 30/TB-CCTHADS ngày 28/12/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ bà Nguyễn Thị Phó - xã Bình Xuân (CHV Nguyễn Tấn Danh) (29/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ bà Nguyễn Thị Phó. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 250/TB-CCTHADS ngày 28/12/2022 của Chi cục THADS thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành vụ Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải ô tô số 6 (CHV Trương Phi Hùng) (29/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải ô tô số 6. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 95/TB-THADS ngày 29/12/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Dương Thị Mỹ Hạnh (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (27/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Dương Thị Mỹ Hạnh. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 183/TB-CCTHADS ngày 27/12/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: