Sign In

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Kim Tuyến (CHV Nguyễn Hoài Ân) (22/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Kim Tuyến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 396/TB-CCTHADS ngày 20/6/2022 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Trần Thanh Sơn, bà Phạm Thị Thanh Loan (CHV Lê Hoàng Hiệp) (21/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Trần Thanh Sơn, bà Phạm Thị Thanh Loan. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 284/TB-CCTHADS ngày 20/6/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phạm Bảo Khương (CHV Trương Thị Kim Quyên) (20/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phạm Bảo Khương. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 101/TB-CCTHADS ngày 17/6/2022 của Chi cục THADS huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (02 vụ), gồm vụ ông Lê Văn Giằn và vụ bà Thái Thị Thanh Thúy (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (16/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (02 vụ), gồm vụ ông Lê Văn Giằn và vụ bà Thái Thị Thanh Thúy. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 369/TB-CCTHADS và Thông báo số 370/TB-CCTHADS cùng ngày 16/6/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Lê Minh Hoàng (CHV Lê Hoàng Hiệp) (14/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Lê Minh Hoàng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 280/TB-THADS ngày 14/6/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trương Văn Khải, bà Nguyễn Thị Chính (CHV Phan Hoàng Giang) (14/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trương Văn Khải, bà Nguyễn Thị Chính. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 71/TB-CCTHADS ngày 14/6/2022 của Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phạm Minh Tuấn và bà Võ Thị Thanh Thuỷ (CHV Nguyễn Anh Tuấn) (13/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phạm Minh Tuấn và bà Võ Thị Thanh Thuỷ. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 68/TB-CCTHADS ngày 13/6/2022 của Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Trần Thị Tuyết Nhung (CHV Đặng Văn Lợi) (10/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Trần Thị Tuyết Nhung. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 216/TB-CCTHADS ngày 09/6/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản vụ Công ty TNHH Thép Bình Nguyên (CHV Nguyễn Cẩm Tiên) (09/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản vụ Công ty TNHH Thép Bình Nguyên. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 328a/TB-CCTHADS ngày 06/6/2022 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Kim Tuyến (CHV Nguyễn Hoài Ân) (08/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Kim Tuyến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 360/TB-CCTHADS ngày 08/6/2022 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: