Sign In

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (04 vụ) gồm: vụ ông Huỳnh Văn Lực, vụ ông Trần Thanh Phong, vụ ông Võ Văn Hùng, bà Bùi Thị Ngọc Lan và vụ ông Nguyễn Văn Tươi, bà Đoàn Thị Lộc. (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (09/05/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (04 vụ) gồm: vụ ông Huỳnh Văn Lực, bà Võ Thị Mỹ Trinh, vụ ông Trần Thanh Phong, vụ ông Võ Văn Hùng, bà Bùi Thị Ngọc Lan và vụ ông Nguyễn Văn Tươi, bà Đoàn Thị Lộc. Chi tiết theo 04 tập tin “Thông báo số 303/TB-CCTHADS, Thông báo số 304/TB-CCTHADS, Thông báo số 305/TB-CCTHADS và Thông báo số 306/TB-CCTHADS cùng ngày 06/5/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trần Văn Tài, bà Phạm Thị Thu (CHV Nguyễn Việt Thắng) (09/05/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trần Văn Tài, bà Phạm Thị Thu. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 188/TB-THADS ngày 28/4/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Quang (CHV Đặng Nghĩa Nhân) (06/05/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Quang. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 265/TB-CCTHADS ngày 05/5/2022 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (CHV Phạm Văn Phi) (05/05/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 249/TB-CCTHADS ngày 05/5/2022 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (03 vụ) gồm: vụ ông Văn Công Biền, vụ ông Nguyễn Văn Hoánh và vụ ông Đoàn Văn Chính. (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (05/05/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (03 vụ) gồm: vụ ông Văn Công Biền, vụ ông Nguyễn Văn Hoánh và vụ ông Đoàn Văn Chính. Chi tiết theo 03 tập tin “Thông báo số 294/TB-CCTHADS, Thông báo số 295/TB-CCTHADS và Thông báo số 296/TB-CCTHADS cùng ngày 28/4/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (CHV Lê Anh Quốc) (04/05/2022)

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 109/TB-CTHADS ngày 04/5/2022 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (02 vụ) gồm: vụ ông Phạm Văn Vũ, bà Lê Thị Hiếu và vụ ông Nguyễn Văn Xem, bà Lê Thị Loan (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (29/04/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ) gồm: vụ ông Phạm Văn Vũ, bà Lê Thị Hiếu và vụ ông Nguyễn Văn Xem, bà Lê Thị Loan. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 285/TB-CCTHADS và Thông báo số 286/TB-CCTHADS cùng ngày 25/4/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Công Thưởng, bà Phạm Thị Mỹ Nhỏ (CHV Đinh Ngọc On) (29/04/2022)

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Công Thưởng, bà Phạm Thị Mỹ Nhỏ. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 108/TB-CTHADS ngày 27/4/2022 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Trương Thị Xuân Lan (CHV Trương Phi Hùng) (29/04/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Trương Thị Xuân Lan. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 174/TB-THADS ngày 21/4/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Lê Minh Hoàng, bà Trần Thị Kim Mai (CHV Lê Hoàng Hiệp) (29/04/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Lê Minh Hoàng, bà Trần Thị Kim Mai. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 191/TB-THADS ngày 29/4/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: