Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN GÒ CÔNG TÂY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 2023

04/01/2023

Sáng ngày 30/12/2022, Chi cục Thi hành án dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính năm 2023 trên địa huyện Gò Công Tây. 
Đồng chí Nguyễn Lâm Sơn - Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây đã triển khai toàn văn Quyết định số 1589/QĐ-CTHADS ngày 23/12/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Đồng chí Từ Kim Khoảnh - Phó Chi cục trưởng thay mặt lãnh đạo Chi cục triển khai quyết định phân công nhiệm vụ cho từng công chức, người lao động của đơn vị, quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho từng chấp hành viên và các bộ phận có liên quan.
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Lâm Sơn - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện đã yêu cầu các Chấp hành viên và các bộ phận có liên quan đến việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch công tác, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm công tác, bám sát các giải pháp thực hiện của Tổng Cục Thi hành án dân sự và Chương trình công tác trọng tâm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Lãnh đạo đơn vị cùng toàn thể công chức, người lao động của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang giao trong năm 2023.
                                                                                        Kim Khoảnh – Chi cục THADS GCT 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: