Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023.

04/01/2023

Chiều ngày 30 tháng 12 năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây tiến hành Hội nghị Cán bộ, Công chức năm 2023; tham dự Hội nghị có tất cả công chức, người lao động đang công tác tại Chi cục THADS huyện Gò Công Tây.
Hội nghị dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch gồm đ/c Nguyễn Lâm Sơn - BT Chi bộ - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, đ/c Từ Kim Khoảnh  - PBT Chi bộ - Phó Chi cục trưởng - Chủ tịch CĐCS.
Hội nghị thông qua Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022 và Kế hoạch công tác THADS năm 2023, Báo cáo tổng kết hoạt động phong trào công đoàn năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban TTND năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Công khai tài chính CCTHADS năm 2022, công khai tài chính công đoàn năm 2022. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Hội nghị đã thống nhất Nghị quyết đề ra với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Cơ quan phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023 (trong đó về việc đạt 83,1%, về tiền đạt 47,1%).
- 100% CBCC hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2023.
- 100% CBCC tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023.
- 100% thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện dân chủ trong cơ quan.
- 100% đăng ký thi đua năm 2023 và cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội, chính sách kế hoạch hóa gia đình.
- 100% tham gia tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, đóng góp các loại quỹ, xã hội từ thiện nhân đạo.
Kết thúc Hội nghị đ/c Nguyễn Lâm Sơn cảm ơn sự đóng góp của tập thể đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 và với tinh thần quyết tâm trong năm 2023 tập thể Chi cục THADS huyện Gò Công Tây đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham gia tốt tất cả các phong trào do cấp trên phát động./.
                                                                                Kim Khoảnh – Chi cục THADS huyện GCT

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: