Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2018

08/01/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2018
Ngày 08/01/2018, được sự thống nhất của Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 nhằm đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong năm 2017, đồng thời rút kinh nghiệm và xây dựng phương hướng, chỉ tiêu phấn đấu cho năm 2018.
 
Tham dự Hội nghị có ông Phạm Văn Hân– Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, ông Trần Minh Tuấn – Bí thư Chi bộ, Phó cục trưởng, ông Đỗ Chung Thủy – Chủ tịch Công đoàn, Phó cục trưởng và hơn 30 cán bộ, công chức đang công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang.
Hội nghị đã nghe Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2017; Báo cáo thu chi tài chính, chăm lo đời sống cán bộ công chức năm 2017 và thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018; Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, ký kết giao ước thi đua năm 2018; Thông qua các nội quy, quy chế còn hiệu lực; các nội quy, quy chế sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới; Thông qua Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng năm 2018; Báo cáo tổng kết công tác của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018......
Trong Hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 của cơ quan; bàn các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức…
Ông Phạm Văn Hân, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh thay mặt lãnh đạo Cục tiếp thu các ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức và giải đáp những thắc mắc, đề nghị của cán bộ, công chức tại hội nghị.
Hội nghị đã biểu quyết, 100% đại biểu tham dự đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị với nhiều nội dung quan trọng, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch của cơ quan trong năm 2018.
Quốc Hùng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: