Sign In

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TIỀN GIANG LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

16/06/2020

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TIỀN GIANG LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp của Tỉnh uỷ Tiền Giang và Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Sáng ngày 12 tháng 6 năm 2020, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tiền Giang đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng viên Chi bộ lần III, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang, Lãnh đạo Cục và toàn thể đảng viên Chi bộ.
 
Hình 1. Quang cảnh Đại hội Đảng viên Chi bộ Cục THADS tỉnh Tiền Giang.
Mở đầu Đại hội, Đ/c Trần Minh Tuấn, Bí thư Chi bộ phát biểu khai mạc, đọc Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm vụ đến năm 2025.
Tiếp theo đó, Đại hội đã được nghe Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy Cục trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các văn kiện Đai hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội đã tập trung đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế, rút ra các bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 để lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả những yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hình 2. Đại biểu thống nhất với Báo cáo và phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020 của Chi bộ.
Với tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội Chi bộ Cục THADS tỉnh lần thứ III đã bầu ra 05 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới với số phiếu tín nhiệm cao, là những đồng chí hội tụ đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy định, để lãnh đạo Chi bộ thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội Chi bộ lần thứ  III, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đ/c Phạm Văn Hân, được Đại hội tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2025, đồng thời Đại hội đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hình3. Đảng viên tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới.

Hình 4. Ban Chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020 -2020.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời yêu cầu Chi ủy Chi bộ bộ khóa mới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Hình 5. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phát biểu tại Đại hội.
Thay mặt Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phạm Văn Hân tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt và các ý kiến tham luận trong Đại hội về các giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ trong nghiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ sẽ khẩn trương hoàn thiện Văn kiện sau đại hội để báo cáo Đảng ủy khối.
Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phạm Văn Hân thay mặt cho các đồng chí vừa trúng cử Ban chấp hành khóa mới cám ơn sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, cảm ơn sự ủng hộ của các đồng chí trong Ban chấp hành và đảng viên trong Chi bộ, đồng thời kêu gọi toàn thể đảng viên của Chi bộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, gắn bó quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đề ra. 

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng theo Điều lệ Đảng, Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, với tinh thần đoàn kết và nhât trí cao, toàn thể đảng viên Chi bộ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025.
Hồng Ngọc
 
 

Các tin đã đưa ngày: