Sign In

Thông báo về việc đăng tải thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự

01/09/2015

Ngày 26/8/2015, Thứ trưởng Nguyễn Chí Hiếu đã ký Quyết định số 1557/QĐ-BTP về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi hành án dân sự. Các thủ tục hành chính này hiện đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh thông báo và công khai rộng rãi các thủ tục này theo quy định.
Các tin đã đưa ngày: