Sign In

THADS Quận 12 – đón tiếp, hướng dẫn sinh viên Khoa Luật Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tham quan, kiến tập tại đơn vị

22/04/2022

THADS Quận 12 – đón tiếp, hướng dẫn sinh viên Khoa Luật Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tham quan, kiến tập tại đơn vị
Sáng 20.4, Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12 đã đón tiếp, hướng dẫn sinh viên khoa Luật khóa 2021 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tham quan, kiến tập tại Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12. 
Hằng năm, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) Quận 12 lại tổ chức đón tiếp đoàn sinh viên đến đơn vị để tham quan và kiến tập, nhằm tăng cường mối đoàn kết giữa Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12 với các trường Đại học trên địa bàn cũng như qua đó nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kịp thời thông tin đầy đủ, khách quan về hoạt động THADS, THAHC, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và sự đồng thuận trong dư luận xã hội về công tác THADS, THAHC, đó cũng chính là nhiệm vụ số 2 “Triển khai Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành”, và nhiệm vụ số 6 “Công tác báo chí, truyền thông” trong Quyết định số 574/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Cục THADS TPHCM phê duyệt kế hoạch công tác năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12.
                                                                                                                      Ảnh - Hoàng Trinh
Song song với việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự quận 12 luôn chú trọng tới việc làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nền nếp trong sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt Chi bộ…hàng năm tiến hành đăng ký mô hình, công trình học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Quận ủy quận 12 và đều được công nhận hoàn thành. Bên cạnh đó, hoạt động đoàn thể của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12 cũng luôn được chú trọng và được đánh giá cao.

 
                                                                                                                                       Ảnh - Quỳnh Giao
Buổi giao lưu, học hỏi đã thành công tốt đẹp, qua đó cũng giúp cho các em sinh viên nắm được một số vấn đề về hoạt động thi hành án dân sự; hệ thống cơ quant hi hành án dân sự và về Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12. Qua đó cũng góp phần duy trì mối quan hệ với Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và Khoa Luật trường ĐH Nguyễn Tất Thành để đón sinh viên thực tập khi các em hoàn thành khóa học.
                                                                                                           Hoàng Trinh - THADS Quận 12
 
 
 

Các tin đã đưa ngày: