Sign In

Giám sát hạt động Tư pháp tại Quận 1

09/11/2022

Giám sát hạt động Tư pháp tại Quận 1
Thực hiện Chương trình số 114/CTr-HĐND-PC ngày 22/02/2022 của Ban Pháp chế HĐND Thành phố về chương trình hoạt động giám sát năm 2022, Kế hoạch giám sát và Quyết định số 753/QĐ-HĐND ngày 04/10/2022 thành lập Đoàn giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí minh.
Sáng ngày 08/11/2022, tại Tòa án nhân dân Quận 1, Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND Thành phố đã tiến hành giám sát hoạt động công tác năm 2022 của của 04 cơ quan trên địa bàn Quận 1 gồm: Cơ quan điều tra Công an Q1, Viện kiểm sát nhân dân Q1, Tòa án nhân dân Q1 và Chi cục thi hành án dân sự Quận 1.
Thành phần buổi giám sát, có ông Nguyễn Văn Đạt, Phó Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố, Phó Trưởng đoàn chủ trì buổi giám sát;  thành viên Đoàn giám sát, đại diện các cơ quan, ban ngành thành phố, lãnh đạo cấp trên trực tiếp và lãnh đạo của 04 cơ quan được giám sát. Về phía lãnh đạo Cục THADS thành phố có Ông Phạm Huy Hoàng - Phó Cục trưởng Cục THADS thành phố tham dự.

 
    

Tại buổi giám sát Ông Nguyễn Tiến Huy, Chi cục trưởng, Chi cục THADS Quận 1 cho biết: năm 2022 tập thể Chi cục THADS Quận 1 đã hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, cụ thể: về việc đạt tỷ lệ 83,03%, vượt 1,53% so với chỉ tiêu được giao; về tiền đạt tỷ lệ 76,61%, vượt 35,51% so với chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác khác đơn vị luôn đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, đơn vị luôn đoàn kết, nỗ lực và trong năm không có công chức vi phạm phải bị xử lý kỷ luật.
 
     

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị về kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu của đơn vị mình, các thành viên Đoàn giám sát đã đặt nhiều câu hỏi đối với hoạt động các đơn vị; riêng đối với Chi cục THADS Quận 1 thành viên đoàn đề nghị đề ra các giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm các hồ sơ có điều kiện thi hành án trên ba năm chưa thi hành xong. Giải thích nội dung trên, ông Nguyễn Tiến Huy – Chi cục trưởng cũng đã phân tích cụ thể: Đa số các hồ sơ nêu trên chủ yếu là thi hành theo định kỳ, thi hành theo thỏa thuận của các đương sự, đồng thời nêu ra một số giải pháp căn cơ để kéo giảm hồ sơ có điều kiện thi hành án trên ba năm chưa thi hành xong trong năm 2023.
Kết luận về buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Đạt – Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2022 của cả 04 cơ quan được giám sát, đặc biệt là mối quan hệ phối hợp của các cơ quan, ban ngành tại địa phương.
Các đơn vị đã xây dựng báo cáo đảm bảo theo yêu cầu của Đoàn giám sát, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của Ngành, đã góp phần cùng các cơ quan tư pháp của Quận thực hiện tốt các chỉ tiêu của Quốc hội đặt ra cho các ngành, góp phần  thực hiện cải cách tư pháp và bảo đảm an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội của địa phương. Trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa 4 ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án dân sự theo quy chế đã ký kết.
                                                                                                                                            Tạ Hữu Tường

Các tin đã đưa ngày: