Sign In

Tân Bình: Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò giám sát đối với công tác thi hành án dân sự

16/06/2022

Tân Bình: Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò giám sát  đối với công tác thi hành án dân sự
Sáng 15.6, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) Q.Tân Bình đã giám sát công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và kết quả thi hành án phần dân sự trong các bản án hình sự tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Tân Bình theo Quyết định số 127/QĐ-MTTQ-BTT và Kế hoạch số 243/KH-MTTQ-BTT cùng ngày 23/5/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Q. Tân Bình. Đây là hoạt động quan trọng nhằm phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành án dân sự, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
Trong thời gian qua, Chi cục THADS quận Tân Bình đã quán triệt, tổ chức thực hiện đúng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc đối với từng vụ việc như:  bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và thi hành án phần dân sự trong các bản án hình sự, Chi cục THADS quận ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo điều hành và đôn đốc thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể trong ban lãnh đạo như: Quyết định số 891/QĐ-CCTHADS ngày 04/01/2022 về việc phân công theo dõi, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch công tác năm công tác năm 2022; Kế hoạch số 1017/KH-CCTHADS ngày 14/01/2022 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 06/8/202 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 23/9/2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 2955/KH-CTHADS ngày 15/12/2021 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kế hoạch số 61-KH/QU ngày 18/11/2021 của Quận ủy Tân Bình về công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 07-NQ/CB ngày 14/01/2022 của Chi bộ Chi cục THADS quận Tân Bình.
 
   

Về công tác tác thi hành án trong thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: Hiện nay, Chi cục đang tổ chức thi hành 06 việc với số tiền 8.283.204.000 đồng (chiếm 0.16% về việc và 0.43% về tiền so với tổng số phải thi hành). Đã thi hành xong số tiền 12.000.000 đồng, số chưa có điều kiện thi hành 04 việc, với số tiền 1.326.808.000 đồng, tạm đình chỉ thi hành án 01 việc với số tiền 6.816.576.000 đồng. Trong đó, có 02 việc với số tiền 6.944.396.803 đồng thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Cụ thể: 01 việc đang thi hành (127.820.500 đồng), 01 việc đang tạm đình chỉ thi hành án do Tòa án có thông báo về việc đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với người phải thi hành án (6.816.576.303 đồng). Về kết quả thi hành án phần dân sự trong các bản án hình sự: Tổng số phải thi hành 1.049 việc/46.662.768.000 đồng (chiếm 28.01% về việc và 2.45% về tiền so với tổng số phải thi hành). Trong đó: có điều kiện thi hành án 551 việc/27.253.832.000 đồng; chưa có điều kiện thi hành án 497 việc/17.594.858.000 đồng; thi hành xong 208 việc/2.362.220.000 đồng, tạm đình chỉ thi hành án 01 việc/6.816.576.303 đồng.
 

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đoàn giám sát đã kiểm tra 100% các hồ sơ thi hành án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và một số hồ sơ thi hành án phần dân sự trong các bản án hình sự. Qua giám sát, đồng chí Lê Thị Thu Trà - Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận Tân Bình thay mặt Đoàn đã ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức THADS nói chung và công tác tác thi hành án trong thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, thi hành án phần dân sự trong các bản án hình sự nói riêng tại đơn vị. Chi cục không để xảy ra các vi phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của đương sự; không có các trường hợp đương sự tụ tập đông người làm ảnh hưởng đến tình hình an chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, đơn vị đã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Ban lãnh đạo Chi cục trong công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, thi hành án phần dân sự trong các bản án hình sự. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Chấp hành viên từ đó tập trung giải quyết các việc có điều kiện thi hành trên nguyên tắc chính xác, kịp thời, đúng pháp luật.
 

Về cơ bản, các Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án đã chủ động kiểm tra, khẩn trương khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, thi hành án phần dân sự trong các bản án hình sự đặc biệt là các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cục theo dõi, chỉ đạo. Việc kiểm tra được tiến hành liên tục, thường xuyên và có hiệu quả.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đồng chí đề nghị tập thể công chức người lao động Chi cục tiếp tục phát huy những ưu điểm, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát đối với công tác thi hành án dân sự trong điều kiện không tổ chức Hội đồng nhân dân, đảm bảo để hoạt động giám sát có chất lượng, hiệu quả.
 


Đồng chí Đỗ Phong Hóa – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình thay mặt đơn vị tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn giám sát, đồng thời để chủ động, tập trung mọi nguồn lực cho công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; thi hành án phần dân sự trong các bản án hình sự góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022, trong thời gian tới, Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình sẽ tập trung thực hiện một giải pháp chủ yếu sau như: Triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật về thi hành án, trong đó chú trọng các quy định liên quan trực tiếp đến trình tự, thủ tục thi hành án dân sự, đảm bảo các quy định về trình tự, thủ tục thi hành án dân sự phải được chỉ đạo thực hiện, nghiêm túc, thống nhất; hạn chế để xảy ra vi phạm, nhất là các vi phạm do lỗi chủ quan. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật nghiệp vụ. Tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ tại đơn vị và các quy trình xử lý công việc do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành.
Phát huy vai trò của Lãnh đạo Chi cục, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; sâu sát, toàn diện các mặt công tác của đơn vị, phân công, phân nhiệm rõ ràng, đúng người, đúng việc, đúng trọng tâm để kiểm soát tốt tình hình đơn vị; chủ động đề ra các giải pháp cụ thể, quyết liệt, đồng bộ, phù hợp với tình hình của đơn vị để tạo sự đột phá trong công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, thi hành án phần dân sự trong các bản án hình sự.
Thực hiện kiểm tra và yêu cầu tự kiểm tra đối với các vụ việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, thi hành án phần dân sự trong các bản án hình sự. Yêu cầu các Chấp hành viên có kết quả chưa đạt tiến độ báo cáo giải trình, đề xuất biện pháp giải quyết đối với từng vụ việc cụ thể; phân công lãnh đạo Chi cục theo dõi, chỉ đạo. Kiên quyết xử lý các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm trong quá trình tổ chức thi hành án.
Tập thể công chức, người lao động Chi cục THADS quận Tân Bình quyết tâm đoàn kết, cố gắng, nỗ lực và phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm công tác 2022./.
                                                                                                                                       Đậu Văn Cần
 

Các tin đã đưa ngày: