Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN NHÀ BÈ - GƯƠNG TẬP THỂ ĐIỂN HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” HUYỆN NHÀ BÈ NĂM 2020

16/10/2020

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN NHÀ BÈ - GƯƠNG TẬP THỂ ĐIỂN HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” HUYỆN NHÀ BÈ NĂM 2020
 “Lực lượng của dân rất to
Việc dân vận rất quan trọng
Dân vận kém thì việc gì cũng kém
Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”
                                                    Chủ tịch Hồ Chí Minh
Công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án là rất quan trọng. Từ hoạt động thực tiễn của đơn vị nói riêng cũng như các cơ quan THADS nói chung cho thấy đây là phương pháp đầu tiên được các Chấp hành viên sử dụng trong bất kỳ vụ án, vụ việc nào dù đơn giản hay phức tạp. Điều đó xuất phát từ những ưu việt mà phương pháp tuyên truyền, vận động thuyết phục mang lại. Nếu chúng ta làm tốt công tác này thì việc thi hành án sẽ kết thúc nhanh chóng, thuận lợi.
Tuy nhiên, công tác vận động, thuyết phục trong THADS không phải là việc dễ dàng. Trước tiên là ý thức tuân thủ pháp luật của một số tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành án, nhất là của người phải thi hành án còn hạn chế, nhiều đương sự, khi được chấp hành viên giải thích, vận động thì tỏ ra thiếu tôn trọng, không hợp tác; nhiều trường hợp người phải thi hành án cố tình chây ỳ, tẩu tán tài sản, bỏ đi địa phương khác, khiếu nại vượt cấp, nhằm mục đích kéo dài việc thi hành án, thậm chí chống đối quyết liệt việc cưỡng chế thi hành án.
Thực tiễn, tại đơn vị đã thụ lý việc THA số 876/QĐ-CCTHADS ngày 10/01/2020 buộc ông Hoàng Đức Nghĩa (là cha) phải giao bé Hoàng Cao Bảo Châu (là con) cho bà Cao Nguyệt Trân (là mẹ) nuôi dưỡng nhưng người phải THA đã bỏ địa phương (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) về Quận Phú Nhuận cư trú và đưa bé về miền Bắc sinh sống gây khó khăn cho công tác THA. Chấp hành viên đã vận dụng những quy định của pháp luật và khéo léo chia sẻ tình cảm giữa con người với nhau để vận động, thuyết phục người phải THA thực hiện việc giao con thành công.
Việc thi hành án đã giải quyết xong nhờ sự kiên trì vận động, thuyết phục, đeo bám địa bàn. Phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể Huyện và chính quyền địa phương. Vì vậy, Chấp hành viên phải chịu khó đi địa bàn tìm hiểu ai là người có tiếng nói đối với người phải thi hành án, không phải người trong gia đình thì hàng xóm láng giềng, bạn bè, thầy chùa, cha đạo, thầy, cô giáo của con đương sự,… Chấp hành viên phải tìm thông tin từ nhiều nguồn mới vận động, thuyết phục được.
Để có một thay đổi từ không hợp tác sang thái độ tự nguyện của đương sự là cả một quá trình kiên trì khéo léo của Chấp hành viên. Các công chức, người lao động ngành thi hành án dân sự đã nỗ lực rất nhiều trong công tác thuyết phục, vận động các đương sự thi hành án.
   

Trong năm 2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhà Bè số thụ lý là 2.474 việc, trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 1.631 việc, đạt tỉ lệ 82,17% (tăng 4,4% so với năm 2019), so với chỉ tiêu được giao là 81%, vượt 1,17%); Giá trị: tổng số phải thi hành là 401.483.823 nghìn đồng; Số thi hành xong là 75.589.892 nghìn đồng; đạt tỉ lệ 43,71% (tăng 5,45%) so với năm 2019, so với chỉ tiêu được giao là 39,5%, vượt 4,21%.
Bên cạnh đó, đơn vị đã có những thay đổi tích cực trong cải cách hành chính nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của người dân như: hướng dẫn người dân, các tổ chức thực hiện việc yêu cầu thi hành án qua mạng; kịp thời giải quyết quyền lợi của đương sự khi có phản ánh; thực hiện đầy đủ và nghiêm túc việc tiếp công dân theo định kỳ hàng tuần; Công chức và Người lao động tại đơn vị có thái độ hòa nhã, tận tình hướng dẫn người dân khi có yêu cầu; tích cực tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu những quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự để từ đó góp phần giải quyết việc thi hành án thông qua việc tự nguyện và thỏa thuận thi hành án.
Với những thành tích trên, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhà Bè đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm công tác 2020 và đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè trao tặng Giấy khen Gương tập thể điển hình “Dân vận khéo” tại buổi họp mặt Kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020). Đó là sự nỗ lực, cống hiến không ngừng của toàn thể Công chức và Người lao động của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhà Bè để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác được Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh giao phó và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.  
                                                                                                          Hồ Châu Ngân - Chi cục Nhà Bè
                               

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: