Sign In

Văn phòng Cục tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm

14/01/2021

Văn phòng Cục tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm
Chiều ngày 14.01.2021 Văn phòng cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác văn phòng năm 2021. Đồng chí Vũ Quốc Doanh, Cục trưởng Cục THADS thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.
Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Lê Hữu Hoà, Phó Cục Trưởng - Cục THADS thành phố; Các đồng chí đại diện Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 1, Phòng Nghiệp vụ 2, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; cùng toàn thể Lãnh đạo, toàn bộ công chức, người lao động Văn phòng Cục tham dự.
Trong năm 2020, được sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan, cùng với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được Văn phòng Cục Thi hành dân sự thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm túc, theo hướng sâu sát, quyết liệt trên các mặt công tác, có phân công nhiệm vụ rõ ràng trong tập thể lãnh đạo. Hàng tháng họp định kỳ đánh giá kết quả công tác, đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng sau. Lãnh đạo Văn phòng tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đối với công chức, người lao động, đảm bảo tuân thủ nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Nhờ đó, nhiều mặt công tác chuyên môn đã đạt được kết quả tích cực. Qua đó góp phần vào kết quả chung trong công tác thi hành án dân sự của đơn vị.
   
Công tác tham mưu, tổng hợp được Văn phòng Cục Thi hành dân sự thành phố Hồ Chí Minh chú trọng thực hiện tốt. Các báo cáo thường kỳ, báo cáo đột xuất về nghiệp vụ, và các nội dung khác đều được bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng nội dung yêu cầu. Văn phòng đã tham mưu, xây dựng tốt việc thực hiện các chương trình kế hoạch công tác của Cục THADS sự thành phố theo sự chỉ đạo thống nhất của đồng chí Cục trưởng. Thông báo, quán triệt các quyết định, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục đến các Phòng chuyên môn, Chi cục THADS quận, huyện thuộc Cục đảm bảo kịp thời; công tác chuẩn bị các nội dung cần thiết về báo cáo và các Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm, sơ kết 06 tháng đầu năm, 09 tháng... Chuẩn bị các tài liệu, báo cáo chất lượng phục vụ các cuộc họp, kiểm tra của các Đoàn công tác cấp trên như: Đón tiếp các Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự; Thanh tra Bộ Tư pháp; Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương; Đoàn đại biểu quốc hội; Ban pháp chế nhân dân; Đoàn của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố về trực tiếp kiểm sát công tác THADS năm 2020...Tham mưu cho các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục THADS quận, huyện trực thuộc xây dựng kế hoạch công tác phù hợp với đặc thù công tác và tình hình của mỗi đơn vị nhưng vẫn phải bảo đảm sự thống nhất về hình thức, cơ cấu nội dung chủ yếu gửi về Cục phê duyệt (đối với Kế hoạch công tác của các Chi cục THADS trực thuộc phải xin ý kiến của UBND cùng cấp).

Đồng chí Vũ Quốc Doanh, Cục THADS thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị  
 
Bên cạnh đó, công tác thụ lý, ra quyết định thi hành án cũng được quan tâm thực hiện, bảo đảm đúng quy định về chỉ tiêu ra quyết định thi hành án đúng thời hạn. Triển khai thực hiện nghiêm túc, tham mưu cho Lãnh đạo Cục ban hành quy chế hoạt động của bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến công tác thi hành án. Cụ thể, trong năm, Văn phòng đã đảm bảo việc ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định.
Một trong những nhiệm vụ chuyên môn quan trọng của Văn phòng là công tác văn thư, lưu trữ cũng được triển khai nề nếp, góp phần tích cực trong việc bảo đảm thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục, nâng cao hiệu suất, chất lượng công tác và bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật cơ quan. Tính từ ngày 01/10/2019 đến 30/10/2020, Văn thư đã tiếp nhận, xử lý 34.514 văn bản (trong đó, 13.034 văn bản đến, 21.480 văn bản đi). Mặt khác, công tác lưu trữ từng bước đi vào nề nếp, ổn định. Về công tác lưu trữ: Công tác lưu trữ từng bước đi vào nề nếp, ổn định. Văn phòng đã thực hiện việc lưu trữ các hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ theo đúng quy định và đáp ứng kịp thời công tác nghiệp vụ khi cần thiết. Thu thập hồ sơ thi hành án xong của các năm là: 3.778 hồ sơ; Tập lưu quyết định thi hành án là: 3.919 quyết định; Tập lưu quyết định ủy thác thi hành án là: 950 quyết định; Cung cấp hồ sơ xác minh, xác nhận kết quả thi hành án, trích lục văn bản, đơn xin đóng tiền: 1.623 hồ sơ, tài liệu; Tra tìm hồ sơ, tài liệu phục vụ các phòng ban chuyên môn, chấp hành viên cơ quan; xử lý tang vật tồn là: 1.151 hồ sơ, tài liệu...
   

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Vũ Quốc Doanh, Cục trưởng Cục THADS thành phố thay mặt lãnh đạo Cục biểu dương về sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo Văn phòng cũng như tập thể cán bộ công chức đã khăc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất hoàn thành nhiệm vụ chung. Kết quả chỉ tiêu mặc dù chưa đạt với nhiều lý do khách quan nhưng để hoàn thành nhiệm vụ và có kết quả đóng góp vào bảng thành tích chung trong công tác THADS, hành chính của toàn thành phố không thể không kể đến một phần đóng góp của Văn phòng, mặc dù nhiệm vụ là gián tiếp nhưng Văn phòng là đơn vị quan trọng hỗ trợ cho các phòng chức năng khác trong việc hoàn thành nhiệm vụ chung. Cục trưởng cũng yêu cầu tập thể lãnh đạo Văn phòng phát huy tính đoàn kết lãnh đạo, đưa tập thể Văn phòng tích cực hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm được giao; Lãnh đạo Văn phòng quan tâm và kịp thời đề xuất báo cáo  Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Công đoàn quan tâm đến đời sống của cán bộ, công chức đặc biệt là người lao động để của văn phòng động viên tinh thần giúp các đồng chí thoải mái về tư tưởng, an tâm công tác trong lĩnh vực của mình.
Năm 2021, công tác Văn phòng của Cục THADS.TP tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đảm bảo việc ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một của và hỗ trợ trực tuyến làm đơn yêu cầu thi hành án. Công tác văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, quản lý, chuyển và phát hành văn bản; Làm đầu mối tiếp nhận, xử lý văn bản điện tử tại Cục; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, tập trung vào việc triển khai văn bản điện tử và chữ ký số tại Cục và Chi cục. Thu thập, phân loại, thống kê, bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ của Cục phục vụ nhu cầu tra cứu của công chức, người lao động và các cá nhân khác. Tích cực sáng tạo, không ngừng nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án dân sự. Bên cạnh đó năng động, tích cực thực hiện và hưởng ứng nhiệt tình các hoạt động, phong trào do cơ quan, đoàn cấp phát động và xung kích thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của đơn vị. Duy trì tác phong, thái độ tiếp dân văn minh, ân cần và hiệu quả. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức làm công tác Văn phòng.
   
Năm 2020, Văn phòng Cục được công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 04 công chức được nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 26 đồng chi được nhạn Giấy khen của Cục trưởng và 28 danh hiệu lao động tiên tiến. Đây cũng là sự ghi nhận của Lãnh đạo Cục đối với mọi nỗ lực của Tập thể Lãnh đạo, công chức và người lao động Văn phòng Cục. Tạo động lực để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao
 

Các tin đã đưa ngày: