Sign In

Cục THADS TP Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác tài chính kế toán nghiệp vụ thi hành án.

19/01/2021

Cục THADS TP Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác tài chính kế toán nghiệp vụ thi hành án.
Năm 2020, Phòng Kế hoạch Tài chính Cục Thi hành án dân sự  (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện nhiều mặt công tác. Trong đó, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định hoạt động tài chính kế toán nghiệp vụ thi hành án; cũng như kiểm tra tài chính kế toán và hướng dẫn nghiệp vụ tại các Chi cục. Qua đó góp phần vào kết quả chung của hoạt động thi hành án dân sự của đơn vị.
Chiều ngày 19.01, Tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Kế hoạch tài chính thuộc Cục tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Vũ Quốc Doanh, Cục trưởng; Ông Nguyễn Văn Hoà - Phó Cục trưởng phụ trách bộ phận Kế hoạch - tài chính; Đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục; Lãnh đạo và toàn thể công chức, nguòi lao động Phòng Kế hoạch - Tài chính tham dự

Cục trưởng Vũ Quốc Doanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2021
của Phòng Kế hoạch - Tài chính

Theo báo cáo tại Hội nghị, thời gian qua, việc thực hiện việc thu, chi tiền, tài sản thi hành án đã được  Phòng Kế hoạch Tài chính Cục THADS Thành phố đúng quy định. Theo đó, đã phối hợp chặt chẽ với Chấp hành viên trong việc đối chiếu số liệu thống kê, kế toán giữa Chấp hành viên và Kế toán nghiệp vụ. Phối hợp với Chấp hành viên trong việc xử lý các khoản tiền, tài sản thi hành án còn tồn đọng. Công tác rà soát, phân tích số liệu, nhập dữ liệu chi tiết từng khoản mục vào phần mềm, đôn đốc Chấp hành viên Phòng Nghiệp vụ 2, Văn phòng Cục và các Chi cục THADS quận, huyện xử lý tiền do đương sự đóng tại các trại giam chuyển về theo từng bản án, quyết định thi hành án. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục THADS, Lãnh đạo Cục, Phòng Kế hoạch Tài chính đã phối hợp với các Phòng Nghiệp vụ 1, Nghiệp vụ 2, Văn phòng tham mưu lãnh đạo Cục các biện pháp hữu ích để phân tích và xử lý các khoản tiền tạm thu, tạm gửi từ trại giam còn tồn đọng. Đồng thời theo dõi các khoản tiền thừa phát lại từng vụ việc của chấp hành viên tạm ứng phần đương sự chịu và theo dõi các khoản tiền ngân sách chịu để chuyển thanh toán; Xác định các khoản phải thi hành án của tất cả quyết định thi hành án. Đối chiếu với KBNN, ngân hàng tất cả các nguồn tiền vào tài khoản của Cục THADS thành phố. Công tác báo cáo được thực hiện đúng theo quy định hiện hành. Việc báo cáo định kỳ hàng quý, năm được thực hiện kịp thời, đầy đủ; số liệu tài chính đảm bảo chính xác.
     
Cùng với đó, Phòng Kế hoạch Tài chính THADS thành phố cũng thường xuyên làm tốt nhiệm vụ tham mưu Lãnh đạo Cục quán triệt, phổ biến và triển khai Thông tư số 78/2020/TT-BTC, ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính, về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ THADS; Quyết định số 2030/QĐ-BTP, ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, về việc ban hành Danh mục biểu mẫu chứng từ, báo cáo Kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự và Quy trình in ấn, quản lý, sử dụng Biên lai thu tiền thi hành án theo quy định tại Thông tư số 78/2020/TT-BTC, ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự, trong đơn vị và các văn bản hướng dẫn thi hành của Tổng Cục THADS. Tham mưu Lãnh đạo Cục xây dựng kế hoạch công tác tự kiểm tra việc giao nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ, việc quản lý kho vật chứng tại Cục và các Chi cục THADS quận, huyện. Triển khai Quy trình tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự, ban hành kèm theo Quyết định số 1478/QĐ-TCTHADS, ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Tổng Cục Thi hành án dân sự.
     
Bên cạnh làm tốt công tác tài chính kế toán nghiệp vụ thi hành án, việc thực hiện Công tác kiểm tra tài chính kế toán và hướng dẫn nghiệp vụ tại các Chi cục cũng được Phòng Kế hoạch Tài chính quan tâm thực hiện nghiêm túc. Năm 2020, Phòng đã tham mưu trình Lãnh đạo Cục ban hành các Quyết định, kế hoạch kiểm tra công tác tài chính kế toán tại các Chi cục THADS quận, huyện. Có các công văn trả lời, hướng dẫn giải đáp những vướng mắc của các quận, huyện và các cơ quan có liên quan; đôn đốc các Chi cục thực hiện các công tác trọng tâm do Tổng cục, cấp trên yêu cầu. Kiểm tra xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện. Đối với kế toán nghiệp vụ thực hiện công văn số 1840/TCTHADS-KHTC, ngày 21/6/2019 của Tổng Cục THADS, về tăng cường công tác kiểm tra kế toán nghiệp vụ đối với Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng đã tham mưu ban hành kiểm tra đối với các Chi cục quận, huyện, công tác kiểm tra đến ngày 31/5/2020 mới hoàn thành.Bên cạnh những thành tích đạt được, thời gian qua, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác tài chính kế toán nghiệp vụ thi hành án cần tập trung khắc phục. Cụ thể: Công tác luân chuyển chứng từ nhập, xuất tại kho vật chứng còn chậm so với thời gian quy định (do bộ phận kho ở cách xa trụ sở). Công tác tham mưu cho Lãnh đạo Cục đôi lúc chưa thực sự chủ động kịp thời. Công tác phối hợp với các Phòng chuyên môn để xử lý khoản tiền tạm giữ còn tồn đọng, khoản tiền thu từ trại giam, trại tạm giam chưa đạt kết quả theo yêu cầu của Lãnh đạo Cục.
     
Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, thời gian tới, Phòng Kế hoạch Tài chính đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, như sau: Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Kế hoạch công tác, Chỉ đạo của Tổng Cục Thi hành án và của Cục Thi hành án dân sự Thành phố có liên quan đến công tác tài chính kế toán. Xây dựng các Kế hoạch công tác của Phòng Kế hoạch Tài chính theo nội dung các Kế hoạch công tác của Cục ban hành. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác theo nội dung các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Bộ Tài Chính, của Tổng Cục THADS liên quan đến công tác kế hoạch tài chính. Tiến hành kiểm tra đột xuất, thường xuyên công tác tài chính kế toán tại các Chi cục trực thuộc. Tổ chức kiểm tra theo chuyên đề bao gồm: tài chính kế toán ngân sách nhà nước, tài chính kế toán nghiệp vụ thi hành án; công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Phối hợp với Văn phòng Cục, Phòng Nghiệp vụ 1, Phòng Nghiệp vụ 2, trong việc xử lý tiền thi hành án, tiền thu giữ từ trại giam, trại tạm giam, tài sản, tang vật thi hành án, tiền tạm giữ còn tồn đọng…
   
Công tác tài chính kế toán nghiệp vụ thi hành án trong năm 2020 đã được Phòng Kế hoạch Tài chính thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, qua đó ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Thời gian tới, phòng xác định tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác. Trong đó tập trung thực hiện tốt công tác thu, chi tiền thi hành án dân sự, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Tập trung, phối hợp với Văn phòng Cục, Phòng Nghiệp vụ 1, Phòng Nghiệp vụ 2, xây dựng Kế hoạch xử lý các khoản tiền thi hành án, tiền thu giữ từ trại giam, trại tạm giam, tài sản, tang vật thi hành án, tiền tạm giữ còn tồn đọng. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao trách nhiệm của lãnh đạo Phòng theo từng nhiệm vụ được phân công. Tiếp tục triển khai tăng cường hình thức sử dụng tin nhắn, thư điện tử, trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ của Phòng…
                                                                                                                                     Cẩm Tú

Các tin đã đưa ngày: