Sign In

TP.HCM. Cục Thi hành án dân sự thành phố Ký kết giao ước thi đua năm 2021

09/03/2021

TP.HCM. Cục Thi hành án dân sự thành phố  Ký kết giao ước thi đua năm 2021
Toàn Hệ thống Thi hành án dân sự Thành phố ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được giao năm 2021 theo chủ đề: “Toàn Hệ thống Thi hành án dân sự đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao,  lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021”. Cục trưởng Vũ Quốc Doanh chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các Phó Cục trưởng Cục THADS thành phố; Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS 22 quận, huyện, thành phố thuộc Cục.
Để tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021, Cục Thi hành án dân sự Thành phố phát động phong trào thi đua tới toàn thể công chức, người lao động trong toàn hệ thống. Theo đó với mục đích:
(i)Triển khai một số nhiệm vụ theo Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2021; (ii) Bảo đảm xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp luật việc thi hành án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án và các thông tin liên quan đến lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản lên Cổng/Trang thông tin điện tử Thi hành án dân sự, Cổng thông tin điện tử bán đấu giá tài sản; đăng tải đầy đủ thông tin về Thi hành án hành chính theo quy định; (iii) Phấn đấu nâng cao chất lượng, đảm bảo tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên 81,50% về việc và trên 40,10% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; (iv) Tiếp tục thi hành có hiệu quả các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương theo dõi;
     
(v)Tổ chức thực hiện theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định đã có quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án; (vi) Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động, tập trung giải quyết dứt điểm theo quy định các vụ việc bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính phát sinh trong hoạt động THADS; mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp
     
Tại Hội nghị, Lãnh đạo 28 đơn vị thuộc Cục THADS thành phố gồm Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS các quận, huyện, thành phố thuộc Cục đã cùng ký giao ước thi đua năm 2021. theo chủ đề: “Toàn Hệ thống Thi hành án dân sự đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao,  lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021). Theo đó, các cơ quan THADS thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện các giải pháp đột phá, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò của hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra nâng cao chất lượng công tác. Nâng cao chất lượng thi hành các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng, ngân hàng và các khoản thu cho ngân sách nhà nước, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Cục THADS về những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết. Tổ chức thi hành có hiệu quả, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản trong các vụ việc thi hành án liên quan đến thu hồi tài sản cho Nhà nước, đặc biệt tập trung vào các vụ án liên quan đến kinh tế, tham nhũng thu hồi tiền, tài sản cho ngân sách nhà nước có giá trị lớn, dư luận xã hội quan tâm.
     
Việc giao ước thực hiện các phong trào thi đua nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan THADS trên địa bàn thành phố; phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 201
Tăng cường sự đoàn kết giữa các tập thể, cá nhân trong các đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.
Thông qua phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm mới, hiệu quả để từ đó nhân rộng toàn cơ quan, đơn vị và toàn Thành phố. Tiếp tục củng cố, tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi, học tập chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị và trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự của Thành phố.
     
Trước đó, cũng trong buổi sáng 09.3, Cục THADS thành phố cũng tổ chức giao ban quận, huyện tháng 3/2021 và Lãnh đạo Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh cũng trao các danh hiệu: Cờ thi đua ngành Tư pháp; Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tư pháp cho các tập thể và cá nhân thuộc các đơn vị THADS quận, huyện, thành phố thuộc Cục./.
                                                                                                                                                         Cẩm Tú

                                                                                                                                                                                
 

Các tin đã đưa ngày: