Sign In

Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh: Ký kết giao ước thi đua năm 2022

14/02/2022

Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh:  Ký kết giao ước thi đua năm 2022
Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội
Sáng 14.02, Cục THADS TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức ký kết giao ước thi đua toàn Hệ thống Thi hành án dân sự và giao ban công tác THADS quận/huyện tháng 02/2022. Quyền Cục trưởng Nguyễn Văn Hòa chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có Ông Phạm Huy Hoàng, Phó Cục trưởng; Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS quận, huyện, thành phố  Thủ Đức.

    
Đoàn kết thi đua hoàn thành chỉ tiêu
Tại Hội nghị, Lãnh đạo 28 đơn vị thuộc Cục THADS thành phố gồm Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đã cùng ký giao ước thi đua năm 2022. Việc giao ước thực hiện các phong trào thi đua nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan THADS trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2022

     

Tăng cường sự đoàn kết giữa các tập thể, cá nhân trong các đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.
     
Thông qua phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm mới, hiệu quả để từ đó nhân rộng toàn cơ quan, đơn vị và toàn Thành phố. Tiếp tục củng cố, tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi, học tập chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị và trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự của Thành phố.

     
 
Vượt cả 2 chỉ tiêu về việc, về tiền
Tại nội dung họp giao ban quận, huyện. Quyền Cục trưởng Nguyễn Văn Hoà đã biểu dương các đơn vị THADS toàn thành phố đã tổ chức chăm lo chu đáo, hỗ trợ về tinh thần, vật chất cho công chức, người lao động của đơn vị mình nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần. Trong những tháng đầu năm 2022, mặc dù toàn thành phố vừa trải qua thời gian bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19, công tác Thi hành án dân sự hầu như bị gián đoạn vì thực hiện quy định về giãn cách xã hội, nhưng ngay sau khi thực hiện phương thức làm việc mới “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”,  lãnh đạo, công chức, người lao động các cơ quan THADS toàn thành phố đã kịp thời thích ứng và bắt tay vào tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn, tăng cường sự đoàn kết, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các ngành; đồng thời đề cao ý thức trách nhiệm trong công tác, chủ động đề ra các giải pháp và biện pháp tổ chức giải quyết việc thi hành án, nâng cao kết quả thi hành án và kết THADS toàn thành phố đã được kết quả đáng khích lệ, cụ thể:
 
     
Về việc: Tổng số giải quyết là 61.954, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 33.997 việc, chiếm 55,12% trong tổng số phải thi hành; số thi hành xong là 10.311 việc, giảm 2.789 việc (giảm 21,29%) so với năm 2021.Vượt 3,16% so với chỉ tiêu tiến độ 4 tháng năm 2022 (27,17%).
Về tiền: Tổng số giải quyết là 102.003.867.976.505 đồng trong đó: tổng số phải thi hành là 101.570.317.812.505 đồng, số thi hành xong là 8.242.166.158.354 đồng, tăng 3.859.129.577.569 đồng (tăng 88,05%) so với năm 2021 (vượt 2,16% so với chỉ tiêu tiến độ 4 tháng năm 2022 (13,37%).
Như vậy, so với chỉ tiêu, tiến độ 4 tháng thì kết quả thi hành án vượt 3.16% về việc, 2.16% về tiền. Có 09/28 đơn vị đạt được 2 Chỉ tiêu về việc, về tiền; 03/28 đơn vị không đạt cả 2 chỉ tiêu, còn lại là các đơn vị đạt được 01 chỉ tiêu được giao
 
Quyền Cục trưởng Nguyễn Văn Hòa yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì và phát huy các hiệu quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại và có giải pháp, kế hoạch cụ thể đối với các đơn vị đạt 1 chỉ tiêu và chưa đạt cả 2 chỉ tiêu; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản ở Cục và các Chi cục trực thuộc; Nâng cao hơn nữa vai trò của người đứng đầu, gắn trách nhiệm với công tác chỉ đạo, điều hành để tạo chuyển biến tích cực trong công tác phối hợp trong nội bộ và với các cơ quan, ban ngành khác; bám sát Kế hoạch công tác của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ; Tiếp tục nghiêm kỷ cương kỷ luật công vụ, không du xuân, khắc phục tồn tại hạn chế; Nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là việc áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin, trục liên thông, chữ ký điện tử để đảm bảo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ việc đạt chất lượng, hiệu quả công việc./.

Các tin đã đưa ngày: