Sign In

Ban pháp chế HĐND Thành phố giám sát về công tác Thi hành án dân sự năm 2021 tại Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh.

05/11/2021

Ban pháp chế HĐND Thành phố giám sát về công tác Thi hành án dân sự năm 2021 tại Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh.
Thực hiện Kế hoạch giám sát về tình hình thực hiện công tác thi hành án dân sự năm 2021 trên địa bàn thành phố kèm theo Quyết định số 564/QĐ-HĐND ngày 30/9/2021 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố, sáng ngày 05.11.2021, tại Cục Thi hành án dân sự Thành phố, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi giám sát công tác thi hành án dân sự. Bà Phạm Quỳnh Anh -  Trưởng Ban Pháp Chế HĐND thành phố chủ trì buổi giám sát
Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng lãnh đạo Cục THADS thành phố đã bám sát vào sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, UBND thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp thực hiện các chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid - 19 bùng phát và diễn biến phức tạp, kéo theo nhiều hệ lụy, gây khó khăn cho công tác tổ chức thi hành án và ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ. Cùng với đó, các cơ quan THADS tại thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo các Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19, điều này gây khó khăn rất lớn cho công tác tổ chức thi hành án. Chấp hành viên không thể thực hiện tác nghiệp cũng như không thể tiếp dân, mời dân đến giải quyết; phối hợp với Tòa án và Viện Kiểm sát để xét miễn giảm thi hành án. Công tác phối hợp với các cơ quan hạn chế vì chính quyền địa phương phải tập trung lực lượng chống dịch, các cơ quan ban ngành khác cũng thực hiện giãn cách từ nhiều đợt kéo dài từ tháng 5/2021 đến nay, việc xử lý tài sản để thi hành án chưa thực hiện được, quá trình tổ chức thi hành án không thể đáp ứng theo đúng trình tự thủ tục do thời gian dịch bệnh kéo dài. Từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.
 
      

Trong năm 2021, tổng số việc giải quyết là 88.124 việc, trong đó số cũ chuyển sang là 41.574 việc, thụ lý mới 46.550 việc. Về tiền, tổng số tiền giải quyết là gần 107.908 tỷ đồng, trong đó, số cũ chuyển sang trên 81.940 tỷ đồng, số thụ lý mới gần 25.968 tỷ đồng. Các cơ quan THADS thành phố đã ra quyết định cưỡng chế thi hành án đối với 761 trường hợp, trong đó có 61 trường hợp đương sự tự nguyện trước khi cưỡng chế, 722 trường hợp cưỡng chế không huy động lực lượng và 39 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng.
 
.  
Đối với việc theo dõi thi hành án hành chính: t Cục THADS Thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Luật tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư Pháp, Tổng cục về công tác thi hành án hành chính. Tính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/9/2021, cơ quan THADS thực hiện theo dõi 205 Bản án, Quyết định (trong đó, kỳ trước chuyển sang là 100 Bản án, Quyết định; trong kỳ báo cáo là 105 Bản án, Quyết định). Số Quyết định buộc thi hành án hành chính được Tòa án nhân dân chuyển giao cho cơ quan THADS là 20 Quyết định (trong đó năm trước chuyển sang 17 Quyết định; thụ lý mới 03 Quyết định); đăng tải công khai 20 Quyết định buộc thi hành án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án là 18 vụ việc; có văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 01 vụ việc do vi phạm nghĩa vụ thi hành án.
 
   
 
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được đặc biệt chú trọng và giành được nhiều kết quả đáng khích lệ, giúp cho việc chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã nới lỏng giãn cách nhằm ổn định từng bước khắc phục kinh tế, tuy nhiên dịch bệnh vẫn chưa được không chế tuyệt đối. Hiện nay, toàn bộ công chức, người lao động đã được tiêm 02 mũi vaccine, do đó, các cơ quan THADS Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tiến hành rà soát, đánh giá, triển khai phương thức làm việc trong giai đoạn “bình thường mới” để thích ứng với tình hình. Xác định bối cảnh mới sẽ nhiều thách thức do hệ quả dịch kéo dài, kinh tế xã hội khó khăn, an ninh trật tự xã hội phức tạp, dự báo tình hình số lượng án sẽ tăng cao. Cách thức triển khai thi hành án sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác phối hợp, tiếp xúc công dân, cưỡng chế huy động lực lượng…
    
 
Sau khi nghe các ý kiến tham gia của đại diện các ngành và ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát, ý kiến giải trình của Lãnh đạo Cục THADS Thành phố Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Phạm Quỳnh Anh ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan THADS thành phố đã chủ động rà soát các chương trình, kế hoạch công tác, kịp thời xem xét điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình, diễn biến cụ thể của từng đơn vị trong bối cảnh chịu tác động của dịch bệnh COVID-19; qua đó cho thấy công tác chỉ đạo, điều hành của Cục THADS thành phố đã được triển khai khẩn trương, đúng hướng, kịp thời khắc phục những bất lợi do dịch bệnh gây ra.
 
Trưởng Ban Pháp chế cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Cục THADS thành phố và đề nghị lãnh đạo Cục THADS thành phố trong thời gian tới tiếp tục tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành từ Cục cho đến các Chi cục, nêu cao trách nhiệm gương mẫu đi đầu của người đứng đầu đơn vị; đẩy mạnh công tác nghiệp vụ THADS; tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Số việc, tiền tồn đọng cần có kế hoạch giải quyết đảm bảo quyền lợi cho người dân. Đối với công tác chuyên môn trong thời gian tới cần dự báo, đánh giá tình hình thực hiện, trong đó tập trung rà soát vụ việc lâu năm, vụ việc có điều kiện trên 3 năm; Cùng với đó thực hiện nghiêm túc các trình tự thẩm định giá và bán đấu giá đảm bảo đúng quy định, công khai minh bạch; Tăng cường công tác phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy chế phối hợp. Đồng thời chủ động theo dõi, đôn đốc trong công tác thi hành án hành chính....
 
Đáp từ ý kiến chỉ đạo của Đoàn giám sát, Phó Cục trưởng phụ trách Nguyễn Văn Hoà tiếp thu đầy đủ các ý kiến, các yêu cầu do Đoàn đặt ra, đồng thời cam kết cố gắng thực hiện trách nhiệm của toàn đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương cũng như nhiệm vụ được giao./.
         .                                                                       Cẩm
 

Các tin đã đưa ngày: