Sign In

Bộ Tư pháp giao quyền Cục trưởng Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh cho ông Nguyễn Văn Hòa

12/11/2021

Bộ Tư pháp giao quyền Cục trưởng Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh cho ông Nguyễn Văn Hòa
Ông Nguyễn Văn Hòa (Phó cục trưởng Cục THADS TP.HCM) được Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao Quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đến khi kiện toàn xong chức danh Cục trưởng Cục THADS TP.HCM. 
 

Ngày 12.11 Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1710/QĐ-BTP về việc giao Quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh cho ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 cho đến khi kiện toàn xong chức danh Cục trưởng Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Hòa sinh năm 1975. Từ tháng 3/1998 đến tháng 6/1998, ông là Chuyên viên THADS quận Bình Thạnh. Từ tháng 6/1998 đến tháng 01/2004, ông là Chuyên viên Đội THADS Quận 10.

Từ tháng 01/2004 đến tháng 11/2007, ông là Chấp hành viên THADS Quận 10. Từ 11/2007 đến tháng 9/2011, ông là Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS Quận 10. Từ tháng 9/2011 đến 2/2016, ông là Chi cục trưởng Chi cục THADS Quận 10. Từ tháng 2/2016 đến 15/7/2019 Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Bình Thạnh.

Từ 15/7/2019 đến 21/6/2021 ông giữ Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Từ 22/6/2021 đến nay ông được giao phụ trách Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh./.

Cẩm Tú

Các tin đã đưa ngày: