Sign In

Báo cáo bằng hình ảnh kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022

06/12/2021

Báo cáo bằng hình ảnh kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022
Theo Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022, ban hành kèm theo Quyết định số 2734/QĐ-CTHADS ngày 19/11/2021 của Cục trưởng Cục THADS Hồ Chí Minhh. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã xây dựng Báo cáo bằng hình ảnh để nhìn lại một cách sinh động và cụ thể kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022. Phim được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Cục theo đường dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=dFjqv4orBn4
https://www.youtube.com/watch?v=dFjqv4orBn4

 

Các tin đã đưa ngày: