Sign In

TP.HCM: Đẩy nhanh tiến độ thi hành án 02 tháng cuối năm 2022

05/08/2022

TP.HCM: Đẩy nhanh tiến độ thi hành án 02 tháng cuối năm 2022
Chiều ngày 05.8 Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban quận/huyện tháng 8, Quyền Cục trưởng Nguyễn Văn Hòa tham dự và chủ trì hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí Phó Cục trưởng, các đồng chí Trưởng Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng 22 quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Trong 10 tháng đầu năm 2022, tổng số việc và tiền phải thi hành của các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh (thành phố) tiếp tục đứng đầu trong cả nước; trong đó có nhiều vụ án lớn và phức tạp, nhiều tài sản khó xử lý, có vướng mắc về vấn đề pháp lý, tài sản hình thành trong tương lai,... Nhận thức được khó khăn trong giai đoạn hiện nay, từ những tháng đầu tiên của năm công tác, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố,…, Cục THADS thành phố đã chỉ đạo các đơn vị THADS toàn thành phố xây dựng kế hoạch công tác năm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS, tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Quyền Cục trưởng Nguyễn Văn Hòa chủ trì Hội nghị giao ban quận huyện tháng 8.2022

Kết quả công tác THADS tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác và đạt được một số thành tích nhất định. Vì vậy, phát huy kết quả đạt được, toàn thể công chức, người lao động tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu trong 02 tháng cuối năm đạt và vượt chỉ tiêu được giao năm 2022, thể hiện vai trò là đầu tàu của hệ thống THADS cả nước, khẳng định vị thế, tầm quan trọng của công tác THADS trong đời sống xã hội. Cụ thể: Về việc: Tổng số giải quyết là 86.604, trong đó số có điều kiện thi hành là 57.600 việc, số thi hành xong là 36.773 đạt tỷ lệ 63,84% trên số việc có điều kiện thi hành. Về tiền: Tổng số giải quyết là 124.080.493.448.360 đồng trong đó  Số có điều kiện thi hành là 71.319.127.989.433 đồng số thi hành xong là 20.865.629.911.476 đồng, tăng 7.781.946.813.884 đồng  đạt tỉ lệ 29,26% trên số có điều kiện thi hành.
 
Yêu cầu một số Chi cục THADS đang có liên quan đến công tác xây dựng cơ bản cần tập trung để thực hiện rứt điểm các chỉ đạo của Lãnh đạo Cục THADS thành phố về hoàn tất hồ sơ dự án và các nội dung liên quan để việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS không bị chậm tiến độ. Thủ trưởng các đơn vị Chi cục THADS quận/huyện/thành phố trực truộc quan tâm, chỉ đạo hơn nữa trong công tác tiếp dân, tránh những bức xúc của đương sự. Cung cấp đầy đủ hồ sơ và đúng thời hạn theo quy định để Cục THADS giải quyết. Lưu ý một số Chi cục chưa thực hiện tốt việc lập sổ, kết sổ và lưu trữ hồ sơ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. (Phó Cục trưởng Phạm Huy Hoàng)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Quyền Cục trưởng Nguyễn Văn Hòa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
Tiếp tục thực hiện các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.  Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS và các văn bản liên quan;

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo THADS 02 cấp, thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác THADS; Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, tăng cường đối thoại trực tiếp, hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; 


 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; phát huy dân chủ và sức mạnh tập thể, bảo đảm đoàn kết nội bộ trong từng cơ quan THADS trên địa bàn; Bố trí, sắp xếp đội ngũ công chức được giao nhằm nâng cao chất lượng công chức; Tập trung rà soát, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư đang triển khai và các dự án trung hạn giai đoạn 2021-2026 đã được phê duyệt nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu cần thiết về cơ sở vật chất cho các cơ quan

Các tin đã đưa ngày: