Sign In

KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THADS (19/7/1946 - 19/7/2022): NHIỀU TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CÁC CƠ QUAN THADS CỦA TP.HCM NHẬN KHEN THƯỞNG TRONG NGÀY TRUYỀN THỐNG

18/07/2022

KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THADS (19/7/1946 - 19/7/2022): NHIỀU TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CÁC CƠ QUAN THADS CỦA TP.HCM NHẬN KHEN THƯỞNG TRONG NGÀY TRUYỀN THỐNG
Chiều 18/7/2022, Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2022); Sơ kết 9 tháng công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính; quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi thi hành án hành chính giai đoạn 2022 - 2026. Quyền Cục trưởng Nguyễn Văn Hoà chủ trì Lễ mít tinh, tham dự Lễ mít tinh có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Cục THADS Thành phố, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS các quận, huyện, thành phố trực thuộc.
 
Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất nước, là trung tâm kinh tế- xã hội của khu vực phía Nam và cả nước. Về công tác THADS, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng việc và tiền phải thi hành hàng năm đứng đầu cả nước, chiếm trên 13% về việc, trên 40% về tiền của toàn Hệ thống THADS, vượt xa đơn vị đứng thứ hai. Trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng số thụ lý của các cơ quan THADS TP.HCM là 81.799 việc và hơn 114.123 tỷ đồng, có nhiều vụ án phải thi hành với giá trị đặc biệt lớn, với tính chất rất phức tạp.
 
   
Quyền cục trưởng Nguyễn Văn Hòa phát biểu tại Lễ mít tinh Kỷ niệm
Ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2022)

Tại buổi lễ mít tinh Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống THADS, thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh, Quyền Cục trưởng Nguyễn Văn Hoà trân trọng gửi tới lãnh đạo, công chức, người lao động đã và đang công tác, học tập trong các cơ quan THADS Thành phố Hồ Chí Minh lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Hòa ôn lại chặng đường phát triển của Hệ thống THADS nói chung và THADS Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố Hồ Chí Minh, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có  liên quan, sự cống hiến tận tụy, tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo, công chức, người lao động, đã xây dựng các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn TP.HCM phát triển, lớn mạnh không ngừng, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng danh hiệu cao, các cơ quan THADS của Thành phố Hồ Chí Minh qua các giai đoạn lịch sử luôn có vai trò, đóng góp xứng đáng, quan trọng đối với Bộ, Ngành Tư pháp, Hệ thống THADS.
 
   
Phó Cục trưởng Phạm Huy Hoàng chủ trì phần sơ kết công tác THADS,
theo dõi án hành chính 9 tháng năm 2022
 
Quyền Cục trưởng Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh, lãnh đạo, công chức, người lao động trong các cơ quan THADS Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cần kế thừa, phát huy truyền thống, động viên phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong thực hiện công vụ, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giúp cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Phó Cục trưởng Trần Phương Hồng quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022
của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp

Sau Lễ mít tinh và sơ kết công tác 9 tháng, Lãnh đạo Cục THADS thành phố tổ chức quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính giai đoạn 2022 - 2026, theo đó nhấn mạnh Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ xác định 03 mục tiêu: (i) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động THADS, rút ngắn thời gian thi hành án, phấn đấu thi hành xong đạt tỷ lệ năm sau cao hơn năm trước, đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội, Chính phủ giao, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư; (ii) Xây dựng thể chế về tổ chức và hoạt động THADS, theo dõi THAHC đồng bộ, hiện đại, có bước đi, lộ trình, kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo; (iii) Đổi mới tổ chức, hoạt động THADS bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, kế thừa, phát triển tư tưởng, quan điểm gắn với tiến trình cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
   
Các tập thể, cá nhận nhận khen thưởng

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ đã đề ra 08 nhóm nhiệm vụ và giải pháp gồm: Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đường lối, chính sách của Đảng, Chính phủ trong công tác THADS, THAHC; lãnh đạo hoàn thiện thể chế về THADS, THAHC; lãnh đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC; lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ; lãnh đạo công tác bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất; lãnh đạo công tác phối hợp; lãnh đạo công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS; lãnh đạo công tác truyền thông báo chí, hợp tác quốc tế.
   
Các tập thể, cá nhận nhận khen thưởng
 

Tại Hội nghị, thừa uỷ quyền của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Lãnh đạo Cục THADS Thành phố trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 01 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thi hành các vụ án tham nhũng, kinh tế để thu hồi tài sản cho Nhà nước; trao tặng Giấy khen của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS cho 01 tập thể, 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống THADS và Cục trưởng Cục THADS Thành phố cũng trao tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 114 cá nhân cơ quan Cục và Chi cục THADS trực thuộc./.
 

Các tin đã đưa ngày: