Sign In

Cục THADS Thành phố tổ chức tập huấn công tác Bán đấu giá, thẩm định giá tài sản

16/07/2022

Cục THADS Thành phố tổ chức tập huấn công tác Bán đấu giá, thẩm định giá tài sản
Nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng trong hoạt động thẩm định giá, đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, để hoạt động tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản THADS trên địa bàn Thành phố dần đi vào nề nếp, hạn chế các vi phạm, sai sót. Đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện về tình hình hoạt động thẩm định giá, đấu giá tài sản trong lĩnh vực THADS trên địa bàn Thành phố. Nêu rõ thực trạng, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện, đề ra các giải pháp khắc phục, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác này.
Sáng 16.7, tại Hội trường Quận uỷ quận Gò Vấp,Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thẩm định giá, bán đấu giá cho các Chấp hành viên, thẩm tra viên các cơ quan THADS toàn thành phố.
Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hoà- Quyền Cục trưởng, Cục THADS hành phố với sự tham gia của các đồng chí trong Ban lãnh đạo Cục THADS thành phố; Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục; Lãnh đạo Chi cục THADS trực thuộc; Giám đốc các Công ty Thẩm định giá, Bán đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 
      

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Quyền Cục trưởng Nguyễn Văn Hoà quán triệt một số nội dung về thực trạng hoạt động thẩm định giá bán đấu giá trong công tác Thi hành án thời gian qua và nhấn mạnh những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Đặc biệt yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong việc quán triệt các Châp hành viên phải bám sát các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nhất là trách nhiệm trong việc đôn đốc, giám sát quá trình thẩm định giá, bán đấu giá của các Tổ chức thẩm định giá, Bán đấu giá. Đồng thời Quyền Cục trưởng đề nghị các Tổ chức này phối hợp tốt với cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện đúng các quy định pháp luật ngăn ngừa những sai phạm có thể sảy ra.
 
 
    
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 8-2-2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, như: Thông báo lựa chọn; Đánh giá, chấm điểm tiêu chí; Thông báo hủy bỏ kết quả; Từ chối đánh giá hồ sơ; Trách nhiệm của người có tài sản; Cơ quan quản lý nhà nước. Triển khai một số Văn bản của Trung ương và địa phương chỉ đạo về công tác đấu giá quyền sử dụng đất…
 
   

Bên cạnh đó, các nội dung về thẩm định giá cũng được báo cáo viên viện dẫn các quy định của pháp luật, những hoạt động chuyên môn liên quan đến thẩm định giá với quy trình thẩm định giá tài sản, kết quả, chứng thư thẩm định giá. Tiếp đó, báo cáo viên cũng nêu thực trạng, những lưu ý và một số tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình thẩm định giá nói chung và thẩm định giá liên quan đến công tác Thi hành án dân sự nói riêng. Tư đó, mong muốn sự hợp tác bền vững giữa cơ quan Thi hành án với các tổ chức thẩm định giá trên tinh thần đúng quy định, phục vụ cho công tác đạt hiệu quả cao nhất.
 
            
 
Với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung lắng nghe Chuyên đề do Báo cáo viên truyền đạt và cùng trao đổi, thảo luận các vấn đề còn vướng mắc trong thực tiễn hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố. Thông qua Hội nghị, các đại biểu tiếp thu các kiến thức, kinh nghiệm từ đó kịp thời triển khai, thực hiện trong thực tiễn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương./.

Các tin đã đưa ngày: