Sign In

Họp giao ban công tác thi hành án dân sự cuối tháng 3 năm 2015

27/03/2015

Họp giao ban công tác thi hành án dân sự cuối tháng 3 năm 2015
Sáng ngày 27/3/2015, đồng chí Cục trưởng Nguyễn Văn Lực chủ trì cuộc họp giao ban công tác Thi hành án dân sự cuối tháng 3 năm 2015. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự 24 quận, huyện và toàn thể cán bộ, công chức Cục Thi hành án dân sự Thành phố
 

Tại cuộc họp, đồng chí Cục trưởng đã triển khai, quán triệt một số văn bản quan trọng như:

- Công văn số 1184-CV/TU ngày 09/3/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự;

- Công văn số 5621/CTHADS ngày 10/3/2015 của Cục Thi hành án dân sự về triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại văn bản số 1184-CV/TU;

- Công văn số 669/TCTHADS-TCCB ngày 12/3/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự về triển khai công tác tổ chức cán bộ;

- Thông báo số 799/TB-TCTHADS ngày 25/3/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự về Kết luận của Tổng cục trưởng tại buổi làm việc của lãnh đạo Tổng cục với 23 Cục trưởng các địa phương có lượng án lớn hoặc còn những tồn tại hạn chế;

- Quy chế 01/QCLN/NHNN VN – BTP ngày 18/3/2015 giữa Ngân hàng nhà nước với Bộ Tư pháp về phối hợp trong công tác Thi hành án dân sự.

Đồng chí Cục trưởng cũng phân tích, đánh giá, nhận xét về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của các đơn vị trực thuộc, nhất là tình hình, kết quả hoạt động tổ chức thi hành án 5 tháng năm 2015, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế:

Kết quả thi hành án 5 tháng đầu năm 2015 của toàn Thành phố chưa có sự đột phá; một số đơn vị và chấp hành viên có kết quả thi hành xong về việc, tiền đạt thấp làm ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn thành phố:

- Số việc, số tiền có điều kiện thi hành thấp hơn so với mặt bằng chung của toàn ngành (việc có điều kiện thi hành của toàn ngành là 71,72 %, Thành phố chỉ đạt 66,60%; thấp hơn 5,12%. Tiền có điều kiện thi hành của toàn ngành là 70,5%, Thành phố chỉ đạt 51,24%; thấp hơn: 19,26%). Số việc, số tiền thi hành án chuyển kỳ sau tăng (việc tăng 33,93%; tiền tăng 22,46%). Một số chấp hành viên, đơn vị thi hành án phân loại chưa chính xác, có số việc, số tiền chuyển kỳ sau tăng rất cao.

- Một số việc có điều kiện thi hành án nhưng chậm giải quyết dứt điểm do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chủ quan từ phía chấp hành viên, như: lơ là, thiếu trách nhiệm, không tích cực tổ chức thi hành án, thậm chí có biểu hiện tiêu cực, trì hoãn, cố tình kéo dài việc thi hành án để trục lợi.

- Kế hoạch thi hành án cho ngân hàng, tổ chức tín dụng thực hiện không hiệu quả như mong muốn của lãnh đạo Cục. Một số việc thi hành án liên quan đến ngân hàng, tổ chức tín dụng bị kéo dài, không tuân thủ các thời hạn theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, như: Hết thời gian tự nguyện không tổ chức cưỡng chế thi hành án; Chấp hành viên thiếu trách nhiệm, không tích cực tổ chức thi hành án, thậm chí có biểu hiện cố tình kéo dài thời gian trong việc đo vẽ - kê biên - thẩm định giá - bán đấu giá tài sản thi hành án).

- Việc rà soát, thống kê, chỉ đạo việc tổ chức thi hành án trọng điểm chưa quyết liệt và triệt để; một số đơn vị và chấp hành viên rà soát, thống kê chưa đầy đủ. Một số việc thi hành án trọng điểm nhưng chưa có kế hoạch chỉ đạo giải quyết dứt điểm; chưa xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm để việc thi hành án kéo dài, chưa đề xuất xử lý trách nhiệm theo quy định.

- Nhiều sai sót trong hoạt động thi hành án dân sự đã được chỉ ra trong các kết luận kiểm tra, kiểm sát nhưng chưa được khắc phục triệt để; có một số sai phạm vẫn tiếp tục phát sinh.

Kết thúc buổi giao ban, Cục trưởng Nguyễn Văn Lực cũng đã chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu được giao, cụ thể:

1. Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các quận, huyện quán triệt đầy đủ nội dung, tinh thần các văn bản được triển khai tại hội nghị này đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị. Từ đó, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm thi hành án trong năm 2015, phấn đấu đến 30/6/2015, thi hành xong đạt trên 70% về việc, 50% về tiền so với số có điều kiện thi hành. Các đơn vị treo khẩu hiệu “Tích cực hưởng ứng đợt cao điểm về thi hành án năm 2015” tại trụ sở làm việc để động viên, nhắc nhở công chức, người lao động trong đơn vị phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2015.

3. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các việc thi hành án trọng điểm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc phải chủ động báo cáo xin ý kiến liên ngành, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự cùng cấp hoặc lãnh đạo cấp trên để chỉ đạo, giải quyết.

4. Tích cực tổ chức thi hành án các vụ việc có liên quan đến ngân hàng, tổ chức tín dụng. Thực hiện việc đo vẽ, kiểm tra nội nghiệp, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá kịp thời, đúng quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng để trì hoãn, kéo dài, không tích cực, thiếu trách nhiệm và những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong thi hành án. Trường hợp Chấp hành viên tổ chức việc thi hành án thiếu hiệu quả, việc thi hành án kéo dài mà chưa có căn cứ xử lý trách nhiệm, xử lý kỷ luật thì thủ trưởng đơn vị thực hiện việc chuyển hồ sơ thi hành án cho Chấp hành viên khác để nâng cao hiệu quả việc thi hành án.

5. Chủ động xác minh điều kiện thi hành án, tích cực xử lý tài sản, vật chứng để đảm bảo tiến độ thi hành án (đặc biệt là việc chủ động thi hành án). Xử lý nghiêm các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tích cực, chậm xác minh, chậm xử lý tài sản, vật chứng trong các việc thi hành án chủ động.

6. Tổ chức tổng rà soát, xử lý hồ sơ thi hành án theo quy định của pháp luật. Những việc có đủ điều kiện trả đơn yêu cầu thi hành án, hoãn thi hành án thì ra quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án, hoãn thi hành án theo quy định; Những việc có đủ điều kiện ủy thác thi hành án thì Chấp hành viên phải có văn bản đề xuất thu hồi Quyết định thi hành án để tiến hành ủy thác thi hành án theo quy định. Trường hợp Chấp hành viên không đề xuất ủy thác, cố tình thực hiện việc thi hành án ngoài địa bàn không đúng quy định pháp luật, để xảy ra sai sót thì Chấp hành viên phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước pháp luật.

7. Tăng cường kiểm tra đối với việc thi hành án có điều kiện thi hành mà kéo dài trên 3 năm chưa giải quyết xong, kiểm tra việc thi hành án liên quan đến ngân hàng, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

8. Tích cực thực hiện tự kiểm tra, khắc phục triệt để các sai sót, chuẩn bị cho việc kiểm tra toàn diện của Tổng cục thi hành án dân sự đối với Cục và một số Chi cục thi hành án trong năm 2015.

9. Thực hiện nghiêm túc công văn số 669/TCTHADS-TCCB ngày 12/3/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự. Chuẩn bị tổ chức thi tuyển công chức đúng quy định pháp luật.

10. Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2015, xếp loại kết quả thi hành án của các Chi cục Thi hành án, thông báo cho Cấp ủy và Uỷ ban nhân dân Quận, Huyện biết để phối hợp chỉ đạo công tác thi hành án dân sự những tháng cuối năm 2015.

11. Thực hiện nghiêm túc việc luân chuyển kế toán trưởng theo kế hoạch.

12. Xây dựng đề án kho vật chứng theo khu vực, dự trù kinh phí mua sắm trang thiết bị, bàn ghế, tủ hồ sơ cho trụ sở mới của Cục Thi hành án trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

13. Phòng Nghiệp vụ 1, Phòng Nghiệp vụ 2 và các Chi cục Thi hành án dân sự tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thụ lý hồ sơ thi hành án và báo cáo thống kê để quản lý chặt chẽ hồ sơ thi hành án.

14. Triển khai các biện pháp phòng ngừa tiêu cực trong hoạt động thi hành án nói chung và trong việc đo vẽ, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án nói riêng.

Các tin đã đưa ngày: