Sign In

Kiểm tra việc lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, tiếp nhận, giải quyết khiếu tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Chi bộ Cục THADS tỉnh Trà Vinh

01/06/2022

Kiểm tra việc lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, tiếp nhận, giải quyết khiếu tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Chi bộ Cục THADS tỉnh Trà Vinh
Ngày 12/5/2022 vừa qua, Đoàn kiểm tra do đồng chí Đặng Quốc Khởi, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn; đồng chí Lê Thành Ôi, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn; đã tiến hành kiểm tra việc lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, tiếp nhận, giải quyết khiếu tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đối với Chi bộ Cục THADS tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số 1369-QĐ/TU ngày 12/4/2022 của Tỉnh ủy Trà Vinh.

Đoàn làm việc tại Chi bộ Cục THADS tỉnh
Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2021 qua công tác tự kiểm tra Chi cục THADS huyện Tiểu đã phát hiện 01 trường hợp bà Lưu Thị Oanh, thủ quỹ của đơn vị đã chiếm dụng số tiền 60.941.000 đồng và Chi cục THADS huyện Tiểu Cần có văn bản đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp kiểm sát trực tiếp. Kết quả xử lý: Toà án nhân dân huyện Tiểu cần đưa ra xét xử tội "Tham ô tài sản", tuyên phạt 01 năm tù giam đã chấp hành án xong. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trong kỳ báo cáo cơ quan THADS hai cấp đã tiếp nhận là 877 đơn, trong đó: có 823 đơn khiếu nại và 54 đơn tố cáo; số đơn thuộc thẩm quyền là 547 đơn; số đơn không thuộc thẩm quyền, không đủ điều kiện thụ lý chuyển đơn vị khác là 330 đơn; Sau khi tiếp nhận và phân loại đơn các cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm tra, xác minh làm rõ, kết quả cho thấy chưa có dấu hiệu của tội phạm và cũng không có quyết định khởi tố vụ án hình sự của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến sai phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên.
Trước đó, Tổ giúp việc của Đoàn kiểm tra đã làm việc với Chi bộ Cục THADS tỉnh Trà Vinh. Đồng chí Sơn Huỳnh Tha, Phó trưởng phòng Phòng theo dõi công tác các cơ quan nội chính, cải cách tư pháp, tiếp nhận và xử lý đơn, thư - Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành viên cho biết qua làm việc cho thấy việc tiếp nhận tố giác, tin báo của Chi bộ Cục THADS tỉnh thực hiện theo đúng quy định, có báo cáo kết quả giải quyết cụ thể.

Phát biểu kết luận của đồng chí Đặng Quốc Khởi,
Trưởng đoàn kiểm tra

 
Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Đặng Quốc Khởi, Trưởng đoàn, đề nghị Chi bộ Cục THADS tỉnh tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện một số nội dung, cụ thể: (1) Tiếp tục lãnh đạo quán triệt và cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác phát hiện, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; (2) Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 25/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác THADS; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh. (3) Tiếp tục lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác giám định, định giá tài sản và Công văn số 380-CV/TU, ngày 04/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tiếp nhận, giải quyết các quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản của cơ quan tiến hành tố tụng khi có phát sinh theo quy định của pháp luật. (4) Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chú trọng công tác tự kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh những khuyết điểm, hạn chế; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo quy định cua Đảng, pháp luật của Nhà nước. (5) Lãnh đạo Cục THADS tỉnh tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, đối chiếu, phân loại cụ thể, sớm xử lý kết thúc các khoản thu tạm ứng án phí, tạm thu chờ xử lý theo kiến nghị của Đoàn Công tác số 6 - Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (6) Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan THADS 02 cấp trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ THADS có đủ phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ chuyên môn giỏi, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tin bài: Bé Ba – Chánh Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: