Sign In

Thực hiện đợt thi đua cao điểm Chi cục thành phố tổ chức cưỡng chế giao đất thành công buộc giao quyền sử dụng đất, tài sản trên đất.

18/07/2022

Thực hiện đợt thi đua cao điểm Chi cục thành phố tổ chức cưỡng chế giao đất thành công buộc giao quyền sử dụng đất, tài sản trên đất.
Thi hành Bản án số 89/2020/DS-ST ngày 26/9/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Tuyên Quang, Bản án số 07/2021/DS-PT ngày 30/3/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Quyết định thi hành án số 679/QĐ-CCTHADS ngày 11/5/2021, Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện công việc số 24/QĐ-CCTHADS ngày 25/3/2022, Kế hoạch cưỡng chế thi hành án số 1042/KH-CCTHADS ngày 27/6/2022  của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang đối với người phải thi hành án là bà Nguyễn Thị Mùi, sinh năm 1964 (người phải thi hành án) và ông Phạm Văn Đáp, sinh năm 1959 (chồng bà Mùi và là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ việc thi hành án) - Địa chỉ: Tổ 17, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang phải thực hiện nghĩa vụ buộc trả lại quyền sử dụng đất là 27.646,1m2 và tài sản là cây chè gắn liền trên đất cho Công ty Cổ phần Chè Sông Lô quản lý, khai thác và sử dụng thuộc tờ bản đồ giao đất, cho thuê đất (giai đoạn 1) thực hiện quy hoạch sử dụng đất của Công ty Cổ phần Chè Sông Lô thuộc thôn Sông Lô 8 xã An Tường (nay là tổ 17, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).
Quá trình giải quyết, Chấp hành viên phụ trách hồ sơ đã nhiều lần vận động, giáo dục thuyết phục nhưng bà Nguyễn Thị Mùi cũng như người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan  không tự giác thực hiện nghĩa vụ thi hành án, gửi nhiều đơn thư kiến nghị, phản ánh tới các cơ quan cho rằng không nhất trí với nội dung Bản án của 02 cấp, kéo dài vụ việc thi hành án. Xác định người phải thi hành án cố tình chây ỳ không tự nguyện thi hành án, Chấp hành viên phụ trách hồ sơ đã lập Biên bản vi phạm hành chính và trình Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch cưỡng chế, phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành cưỡng chế buộc chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để giao trả cho Công ty Cổ phần Chè Sông Lô quản lý, khai thác và sử dụng theo quy định của pháp luật.
Ngày 06/7/2022 Hội đồng cưỡng chế Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang đã tiến hành việc cưỡng chế buộc chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất đối với bà Nguyễn Thị Mùi. Việc cưỡng chế thi hành án đã được Chấp hành viên Chi cục xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ tới từng công chức trong đơn vị, cùng với sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân thành phố và UBND phường An Tường việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và tài gắn liền trên đất cho bên được thi hành án đã thành công, đảm bảo an toàn theo đúng kế hoạch đề ra, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo Bản án, Quyết định của Tòa án được thực thi trên thực tế, góp phần thực hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được thi hành án đồng thời góp phần quan trọng trong việc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị năm 2022.

Duy Thị Mai Huyền - Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: