Sign In

Chi cục THADS huyện Yên Sơn: Giao tài sản thi hành án cho Công ty cổ phần chè Mỹ Lâm

07/04/2022

Chi cục THADS huyện Yên Sơn: Giao tài sản thi hành án cho Công ty cổ phần chè Mỹ Lâm
Vừa qua, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức thành công việc giao tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho Công ty cổ phần Chè Mỹ Lâm - địa chỉ thôn Lập Thành, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đối với người phải thi hành án là ông Trần Văn Thành - trú tại Thôn Đầu Núi, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 
       Theo  Bản án số 85/2021/DSST ngày 04/10/2021 của Tòa án nhân dân huyện Yên Sơn và Quyết định thi hành án số 214/QĐ-CCTHADS ngày 08/3/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn thì ông Trần Văn Thành phải trả lại cho Cổ phần chè Mỹ Lâm diện tích đất giao khoán theo Hợp đồng giao khoán đất trồng chè số 74/HĐK-13 ngày 25/11/1999 giữa ông Trần Văn Thành và Xưởng chè Tháng 10 thuộc Công ty chè Sông Lô (này là Công ty Cổ phần chè Mỹ Lâm) diện tích đất trồng chè là 4.557,7 m2 (đã được đo đạc theo hiện trạng) gồm: Thửa đất số 774, diện tích 1.615 m2; Thửa đất số 775, diện tích 1.107 m2; Thửa đất số 776, diện tích 672,2 m2; Thửa đất số 778, diện tích 1.163,5 m2; Bản đồ thu hồi, giao đất và cho thuê đất kèm theo Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
            Sau khi tống đạt các quyết định thi hành án và được Chấp hành viên giải thích về quyền và lợi ích của việc tự nguyện thi hành án, ông Trần Văn Thành đã tự nguyện thi hành. Ngày 29/3/2022 dưới sự chứng kiến của iện kiểm sát nhân dân huyện, đại diện các cơ quan, ban ngành liên quan và UBND xã Mỹ Bằng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn đã tiến hành giao tài sản nói trên cho Công ty cổ phần Chè Mỹ Lâm. Các thủ tục giao tài sản được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, an ninh, trật tự an toàn trên địa bàn./.
 
Chi cục THADS huyện Yên Sơn

Các tin đã đưa ngày: