Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang giao tài sản cho người được thi hành án

14/08/2022

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang giao tài sản cho người được thi hành án
Căn cứ Bản án số 153/2021/DS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; Bản án số 16/2022/DS-PT ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Quyết định thi hành án số 494/QĐ-CCTHADS ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang thì ông Lương Xuân Quang, sinh năm 1968. Địa chỉ: Tổ 7 (thôn Đát Nước Nóng cũ), phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Phải trả lại cho bà Phạm Thị Vường, địa chỉ: Tổ 7, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, 77,5m2 đất bờ ao và đất trồng cây lâu năm thuộc thửa 139, 140 tờ bản đồ địa chính số 24,  địa chỉ thửa đất tại tổ 7 (thôn Đát Nước Nóng cũ), phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.  Di chuyển toàn bộ cây trồng trên diện tích đất tranh chấp, nếu không khai thác, di chuyển phải phá bỏ toàn bộ cây trồng để trả lại đất cho bà Phạm Thị Vường
Với tinh thần trách nhiệm sau khi ban hành Quyết định thi hành án, Chấp hành viên đã phối hợp với chính quyền địa phương đến nhà ông Quang làm việc và giải thích cho ông Quang biết để thực hiện đối với Bản án.

Sau nhiều lần vận động ông Quang đã tích cực phối hợp với Chấp hành viên và cơ quan Thi hành án dân sự thành phố để tự nguyện giao tài sản cho bà Phạm Thị Vường.


Ngày 09/8/2022, Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang phối hợp với đại diện các cơ quan, ban ngành liên quan và UBND phường Mỹ Lâm, công an phường Mỹ Lâm tiến hành giao tài sản cho bà Phạm Thị Vường theo đúng nội dung bản án. Các thủ tục giao đất được tiến hành theo đúng quy định pháp luật, diễn ra nhanh chóng, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, an ninh, trật tự an toàn trên địa bàn phường. Buổi giao tài sản thành công đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022.
 
Hồ Kim Anh
Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: