Sign In

Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang tổ chức giao tài sản của người phải thi hành án cho người được thi hành án

20/12/2023

Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang tổ chức giao tài sản của người phải thi hành án cho người được thi hành án
Thực hiện Quyết định thi hành án số 57/QĐ-CCTHADS ngày 09/10/2023 của Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang, thì bà Hoàng Thị Th, sinh năm 1965, địa chỉ: Thôn 02, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang phải có nghĩa vụ thanh toán trả nợ cho bà Phạm Thị Ngọc Tr số tiền là 536.000.000.000đ (Năm trăm ba mươi sáu triệu đồng) và lãi suất theo quy định.
Quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên xác định bà Hoàng Thị Th có tài sản là Quyền sử dụng đất tại thôn 3, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang. Mặc dù đã được đôn đốc và giải quyết nhiều lần nhưng bà Th cũng như gia đình cũng không có tài chính để trả nợ. Mặt khác phần diện tích đất của bà Th lại nằm ở vị trí đường giao thông đi lại không thuận lợi, gia đình cũng đã tìm khách hàng để bán nhưng không có người mua.
Sau rất nhiều buổi làm việc giữa người phải và người được thi hành án, Chấp hành viên Chi cục đã phân tích và động viên để người được thi hành án nhận tài sản trên trừ vào nghĩa vụ thi hành án. Cuối cùng hai bên đã thỏa thuận và đi đến thống nhất giao nhận tài sản là Quyền sử dụng đất để thực hiện nghĩa vụ thi hành án.
 

 
Ngày 01/12/2023 Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang phối hơp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, đại diện chính quyền địa phương xã Kim Phú tiến hành giao tài sản cho người được thi hành án.
Quyết định thi hành án trên đã được thi hành xong, góp phần vào kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024 của đơn vị.
 
Kim Anh, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: