Sign In

Chi cục THADS Hàm Yên tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự

22/11/2016

Chi cục THADS Hàm Yên tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp liên ngành  trong công tác thi hành án dân sự
Thực hiện Kế hoạch số 3981/KH-BTP ngày 08/11/2016 của Bộ Tư pháp và Công văn số 535/CTHADS-NV ngày 10/11/2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang về việc sơ kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS, ngày 15 tháng 11 năm 2016 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện; lãnh đạo, chấp hành viên, thẩm tra viên và thư ký thi hành án Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên. 
 
           Báo cáo sơ kết được trình bày tại hội nghị đã khẳng định, trong năm 2016 các cơ quan Chi cục THADS huyện, Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã phối thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các luật về lĩnh vực có liên quan đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ thi hành án dân sự; kết hợp thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự thông qua hoạt động nghiệp vụ tại cơ sở, trong việc cấp bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và hướng dẫn cho đương sự làm đơn yêu cầu thi hành án, chuyển giao kịp thời các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật để đưa ra thi hành kịp thời chính xác. Trong năm, Chi cục THADS huyện đã phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tạm thu tiền của các đương sự tự nguyện nộp tại phiên tòa, kết quả thu được 41 đối tượng, với số tiền 75.200.000đ; phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, Viện KSND huyện và chính quyền địa phương xây dựng, thực hiện kế hoạch cưỡng chế thi hành án đảm bảo an toàn, đúng luật 3 vụ việc tương ứng với số tiền 9.648.184.000đ; đồng thời Chi cục cũng đã đề nghị Tòa án giải thích 2 bản án với số tiền 215.433.000đ và đã được Tòa án nhân dân huyện trả lời kịp thời theo quy định..v.v
 
         Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: Việc cung cấp, trao đổi, thông tin đôi khi còn chưa kịp thời; việc tổ chức sơ kết thực hiện quy chế còn chưa được thường xuyên. Nguyên nhân do khối lượng công việc nhiều, biên chế ít và nhiệm vụ của mỗi ngành có những đặc thù riêng khác nhau.Quang cảnh hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp liên ngành
           
          Các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế; những vấn đề còn vướng mắc, bất cập trong thực hiện Quy chế 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Quy chế số 48/2014/QCLN/CTHADS-CAT-TANDTC-VKSNDT ngày 27/02/2014 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Quy chế số 71/2014/QCLN/CCTHADS-CAH-TANDH-VKSNDH ngày 21/8/2014 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Yên về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự.
 
          Sau khi thảo luận, trao đổi, hội nghị thống nhất đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 là: Tiếp tục quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức trong các cơ quan về nội dung của Quy chế và trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan trong việc thực hiện Quy chế phối hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự; thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong việc thực hiện Quy chế; kịp thời thông tin, trao đổi, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình phối hợp; định kỳ sơ kết công tác phối hợp với theo quy định; kịp thời biểu dương và đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt suất xắc trong việc thực hiện phối hợp trong công tác thi hành án dân sự.
 
                                             Trương Thành Thủy - Chi cục Trưởng Chi cục THADS huyện Hàm Yên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: