Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tổ chức thành công thoả thuận thi hành án dân sự

09/09/2020

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang  tổ chức thành công thoả thuận thi hành án dân sự
Hồi  giờ 14 ngày 08 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Chi cục Thi hành án Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Đỗ Quý Cường, Chấp hành viên Trung cấp - Phó Chi cục trưởng chủ trì buổi thoả thuận thi hành án giữa các bên được thi hành án, bên phải thi hành.  
          Theo các Quyết định thi hành án số 275/QĐ-CCTHADS ngày 25/12/2013; số 13/QĐ-CCTHADS ngày 02/10/2014; số 622/QĐ-CCTHADS ngày 01/6/2016; số 28/QĐ-CCTHADS ngày 04/10/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang thì  vợ chồng ông Âu Quốc Việt, sinh năm 1948,  bà Tiêu Thị Thanh, sinh năm 1955; cùng trú tại: Thôn Vôi Thủy, xã Đội Cấn (nay là tổ 12, phường Đội Cấn), thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang phải thi hành khoản trả nợ công dân  cho  các bên được thi hành án là:  Ông Nguyễn Thanh Bình và bà Hoàng Thị Mai - Cùng địa chỉ: Thôn Chè 8 (nay là thôn 08), xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;  ông Đặng Anh Tuấn và bà Hoàng Cẩm Bình - Cùng địa chỉ: Thôn Hợp Hòa 02 (nay là thôn 4), xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; ông Chu Hán Ngữ - Địa chỉ: (Tổ 11, thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) nay là tổ 11, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; ông Nguyễn Nhuận Tiến - Địa chỉ: (Tổ 04, thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) nay là tổ 04, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, số tiền  gốc là 361.447.059đ (Ba trăm sáu mươi mốt triệu bốn trăm bốn bẩy nghìn không trám năm chín đồng) và lãi suất chậm thi hành tính đến ngày 31/8/2020 là 148.000.000đ (Một trăm bốn mươi tám triệu đồng).
 

đồng chí Đỗ Quý Cường, Chấp hành viên Trung cấp- Phó Chi cục trưởng chủ trì buổi thoả thuận thi hành án giữa các bên được thi hành án, bên phải thi hành. 
 
          Trong quá trình giải quyết vụ việc Chấp hành viên đã kê biên, bán đấu giá  quyền sử dụng đất và tài sản gắn liển trên đất của ông Âu Quốc Việt, bà Tiêu Thị Thanh tại Thôn Vôi Thủy, xã Đội Cấn (nay là tổ  12, phường Đội Cấn), thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang để đảm bảo thi hành án, số tiền thu được  là 394.689.000 đồng (Ba trăm chín mươi tư triệu sáu trăm tám mươi chín nghìn đồng chẵn). Sau khi trừ các khoản chi phí cưỡng chế, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, số tiền còn lại không đủ để thi hành án phần lãi suất cho những người được thi hành án. Để có cơ sở giải quyết dứt điểm vụ việc, áp dụng Điều 6 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) Chấp hành viên đã tổ chức buổi thoả thuận thi hành án giữa các bên được thi hành án, bên phải thi hành. Tại buổi thoả thuận, với phương pháp mềm dẻo, thuyết phục, thấu tình đạt lý, Chấp hành viên đã giải thích các quy định của pháp luật để các bên hiểu rõ và đã trao đổi thoả thuận thống nhất sau khi trừ các khoản chi phí theo quy định, số tiền bán đấu giá tài sản còn lại được thanh toán vào khoản tiền tiền gốc và lãi suất. Số tiền lãi còn thiếu, những người được thi hành án tự nguyện không đề nghị thi hành và làm đơn rút một phần đơn yêu cầu thi hành án để cơ quan Thi hành án đình chỉ khoản tiền lãi suất còn phải thi hành đối với ông Âu Quốc Việt và bà Tiêu Thị Thanh. Xác định nội dung thoả thuận không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội, Chấp hành viên đã ghi nhận, chứng kiến việc thoả thuận về thi hành án giữa các bên. Kết quả buổi thoả thuận thành công, thi hành xong được 4 việc với số tiền được giải quyết là  509.447.059đ ( Năm trăm linh chín triệu, bốn trăm bốn bảy nghìn, không trăm linh chín đồng). Đây là sự nỗ lực, cố gắng của Chấp hành viên đã giải quyết dứt điểm vụ việc thi hành kéo dài từ năm 2013, 2014, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2020 của toàn đơn vị./. 
 
                     Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang

Các tin đã đưa ngày: