Sign In

Tuyên Quang đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc Thi hành án

04/09/2019

Tuyên Quang đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc Thi hành án
(PLVN) - Năm 2019 là năm thứ 4 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các cơ quan, đơn vị, các ngành thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra. Trong 10 tháng năm 2019, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tuyên Quang và các Chi cục trực thuộc đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu nhiệm vụ, công tác được giao.

Theo đó, các cơ quan THADS trong toàn tỉnh bám sát kế hoạch công tác trong suốt 10 tháng năm 2019, tập trung cao độ công tác giải quyết việc THA, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và chấp hành viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Tính đến ngày 31/7/2019, các cơ quan THADS Tuyên Quang đạt kết quả về việc là 82% (vượt 7% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao của cả năm, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2018), về tiền đạt tỷ lệ 37% (vượt 2,5% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao của cả năm, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2018). 
10 tháng năm 2019, các cơ quan THADS trong tỉnh luôn làm tốt công tác tiếp dân. Cục THADS và Chi cục THADS các huyện, thành phố phân công công chức tiếp công dân hàng ngày, để hướng dẫn, giải thích kịp thời những vấn đề vướng mắc, chưa rõ trong hoạt động THADS. Tính đến ngày 31/7/2019, Cục THADS tỉnh đã tiếp 459 lượt công dân tại trụ sở tiếp công dân (Cục 64 lượt, Chi cục 395 lượt), tăng 120 lượt (35,4%) so với cùng kỳ năm 2018. Nội dung tiếp công dân chủ yếu tập trung vào giải đáp thắc mắc về trình tự thủ tục THADS, hướng dẫn làm đơn yêu cầu THA. 

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục THADS đã quán triệt, triển khai Luật Tố cáo năm 2018; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Tính đến 31/7/2019, Cục đã thụ lý 1 đơn khiếu nại (thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục), 1 đơn tố cáo  (tố cáo hành vi của chấp hành viên trong quá trình tổ chức THA – thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục cấp huyện). Kết quả đã giải quyết xong 1 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 100% (nội dung khiếu nại và tố cáo sai). Không có đơn khiếu nại, tố cáo kéo dài phát sinh. 
Bên cạnh đó, công tác phối hợp trong hoạt động THADS luôn được tỉnh chú trọng. Trong 10 tháng đầu năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) 2 cấp có 8 văn bản kiến nghị đối với các cơ quan THADS, trong đó 1 văn bản kiến nghị đối với Cục THADS, 7 văn bản kiến nghị đối với Chi cục THADS cấp huyện. Cục và Chi cục THADS đã thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản kiến nghị của VKSND. Đồng thời, Cục cũng triển khai thực hiện tốt các nội dung của các Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS giữa cơ quan THADS với Công an, VKSND, TAND; Quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội; Quy chế phối hợp với Ngân hàng; Quy chế phối hợp với Trại giam Quyết Tiến – Bộ Công an. 
Tuy nhiên, một số tồn tại, khó khăn cũng được các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nhìn nhận đó là tình hình an ninh trật tự còn nhiều diễn biến phức tạp, số lượng việc THA tiếp tục tăng về số lượng và giá trị, tính chất phức tạp, khó thi hành dẫn đến công tác THADS trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. 
Số việc về tranh chấp dân sự, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gia tăng, một số vụ việc liên quan đến kinh tế, tham nhũng có giá trị lớn nhưng đương sự phải thụ hình lâu năm, không có tài sản, thu nhập nên công tác THA đối với các vụ việc này gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả THA. Ngoài ra, vẫn còn 3 Chi cục chưa có trụ sở làm việc, hầu hết các Chi cục chưa được đầu tư xây dựng kho vật chứng, phải bố trí phòng làm việc làm kho vật chứng nên chưa đáp ứng yêu cầu. 
Để đạt kết quả tích cực hơn trong năm 2020, các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục thực hiện theo chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác THADS, Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ công tác THADS của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao năm 2019.
Song song với đó, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng cục về việc triển khai hỗ trợ trực tuyến THADS và cơ chế một cửa tại các cơ quan THADS. Đặc biệt, cần chủ động, tăng cường đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc THA, đôn đốc, xác minh, phân loại việc THA và thực hiện quy trình tổ chức THA đúng quy định; kiên quyết tổ chức cưỡng chế THA đối với những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng đương sự cố tình chây ỳ.... 

 

Phương Mai


Theo báo pháp luật việt nam

Các tin đã đưa ngày: