Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và biểu dương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020

25/04/2020

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và biểu dương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020
Sáng ngày 24/4/2020 Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; biểu dương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025.  Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn ra, thực hiện theo yêu cầu chỉ đạo trong Chỉ thị của Chính phủ, của ngành và địa phương về phòng, chống dịch bệnh, nên Hội nghị chỉ triệu tập các đồng chí là Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Tuyên - Cục trưởng và các đồng chí Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Quế, Hứa Đức Hạnh chủ trì hội nghị.
             Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá tình hình và kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm năm 2020 của Cục THADS tỉnh. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm (tính từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/3/2020) toàn ngành thi hành án tỉnh Tuyên Quang phải giải quyết 3.519 việc (tăng 288 việc = 13% so với cùng kỳ năm 2019), số tiền phải giải quyết là 356.878.080.000 đồng (tăng 187.680.393.000 đồng = 298% so với cùng kỳ năm 2019). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 2.073 việc = 15.917.851.000 đồng, đạt đạt tỷ lệ 71,5% về việc và 9,3% về tiền (giảm 2,5% về việc và 2,5% về tiền so với cùng kỳ năm 2019). Số chuyển kỳ sau là 1.392 việc = 232.796.929.000 đồng . Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan THADS tỉnh đã tiếp nhận 15 bản án, quyết định hành chính của Tòa án, trong đó có 03 bản án có nội dung theo dõi thi hành (người phải thi hành án là UBND thành phố Tuyên Quang và UBND huyện Yên Sơn), đến nay người phải thi hành án đã thi hành xong 02 việc, còn 01 việc mới thụ lý, cơ quan thi hành án đang theo dõi thi hành
           Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đã được phê duyệt; triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Bộ, Tổng cục và của cấp ủy, chính quyền địa phương; tập trung chỉ đạo, giải quyết việc tổ chức thi hành án, nhất là những vụ việc có giá trị phải thi hành lớn. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành tiếp tục được quan tâm; nội bộ các đơn vị đoàn kết, thống nhất. Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ và phối hợp với các cơ quan hữu quan trong thi hành án được tăng cường. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó đã tập trung triển khai, khai thác sử dụng các phần mềm trong công tác chuyên môn.
             Hội nghị cũng được nghe báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời công bố các Quyết định khen thưởng đối với cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020. 

Toàn cảnh Hội nghị 
 

Đ/c Phan Thị Mai Thảo, Chánh Văn phòng Cục trình bày báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm,
phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm năm 2020
 

Đ/c Trịnh Thị Nam, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo kết quả thực hiện
các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020
 
          Thảo luận tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến về kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn trong công tác, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp cần tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị được nghe các ý kiến tham luận của tập thể, cá nhân  điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020.


Đ/c Ứng Anh Tuấn, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ công bố các Quyết định khen thưởng đối với cá nhân,
tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020


Đ/c Nguyễn Tuyên, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ tư pháp trao cờ thi đua của Bộ Tư pháp
cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019Đ/c Nguyễn Văn Quế, Phó Cục trưởng trao Bằng khen của Bộ Tư pháp, giấy khen của Cục trưởng 
cho các đơn vị, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020

 
          Tại hội nghị đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 và tổ chức lễ ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong ngành; biểu quyết đề nghị cử đại biểu dự Hội nghị thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V; Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V.


Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố
ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2021- 2025


Đ/c Cục trưởng ký công nhận giao ước thi đua giữa các đơn vị trong ngành
      
           

Đ/c Nguyễn Tuyên - Cục trưởng kết luận Hội nghị     
 
            Kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Tuyên - Cục trưởng đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân trong công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2020, việc triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên đồng chí cũng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ thi hành xong còn thấp hơn cùng kỳ năm 2019 cả về việc và về tiền, trong đó chỉ tiêu thi hành xong về tiền trên số có điều kiện thi hành còn rất thấp; số việc, số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau còn nhiều; kỷ luật, kỷ cương có lúc, có nơi chưa đảm bảo, nhất là việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo; thực hiện trình tự, thủ tục THA có việc chưa đúng quy định. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020, các cơ quan thi hành án dân sự toàn tỉnh cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành án, thực hiện và chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao. Đồng chí yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, công chức, người lao động trong toàn ngành cần nhận thức rõ những khó khăn sẽ phải đương đầu, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đã, đang và sẽ tác động tới phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp…; phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ theo đúng các nội dung chương trình, kế hoạch công tác năm 2020; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua theo các kế hoạch của Bộ, của Tổng cục và của Cục đã phát động, đặc biệt là triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống thi hành án dân sự. Đồng thời thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên.
          Về công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025, các đơn vị phải bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo của Bộ, ngành, địa phương để tổ chức phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả; các phong trào thi đua có chủ đề, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực gắn với chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cán bộ trực tiếp làm chuyên môn nghiệp vụ./.
 
 
Nguyễn Hoàng Minh

Các tin đã đưa ngày: