Sign In

Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2019

14/01/2020

Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2019
Thực hiện Công văn số 3540/UBND-NC ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phát động thi đua năm 2020; Quy chế tổ chức và hoạt động số 108/QC-KTĐNC ngày 13/5/2019 và Kế hoạch số 57/KH-KTĐNC ngày 25/11/2019 của Khối thi đua Nội chính tỉnh về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, ngày 10 tháng 01 năm 2020, dưới sự chủ trì của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang – Đơn vị trưởng khối Thi đua Nội chính năm 2019 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của Khối thi đua.
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vương Kim Việt - Thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, Quyền Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ; các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Nội chính tỉnh (Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Thanh tra tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang); Chánh văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Cục THADS; các đồng chí trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng các cơ quan, đơn vị trong Khối.
 

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

 
Năm 2019, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của ngành dọc cấp trên; căn cứ chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch phát động phong trào thi đua, các cơ quan trong Khối thi đua nội chính tỉnh đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tập trung thực hiện nghiêm túc các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là trong dịp Lễ, Tết. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động phòng ngừa ngăn chặn, tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống phát sinh. Triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đạt kết quả cao (Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 89,5%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%; tội phạm về kinh tế, môi trường tăng cao (tăng 212,5% so với năm 2019); số vụ án ma túy được phát hiện, xử lý tăng  18,3% so với năm 2018; tỷ lệ giải quyết án hình sự của VKSND đạt 99,8%; tỷ lệ giải quyết các loại án của TAND hai cấp đạt 95%; tỷ lệ thi hành án dân sự xong 88% về việc, 44,5% về tiền trên số việc, tiền có điều kiện thi hành (đều vượt chỉ tiêu được giao). Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biên tích cực (Toàn tỉnh giải quyết xong 40/45 vụ việc khiếu nại, đạt tỷ lệ 89%; 46/54 vụ việc tố cáo, đạt tỷ lệ 85%). Công tác tư pháp, thanh tra được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra (Công  tác Tư pháp hoàn thành 110/110 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chỉ tịch UBND tỉnh giao, đạt 100%; ngành thanh tra hoàn thành 51/62 cuộc thanh tra hành chính, tiếp 3.556 lượt công dân, giải quyết xong 40/45 vụ việc khiếu nại, 46/54 vụ việc tố cáo). Những kết quả đạt được của các cơ quan trong Khối thi đua đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Đ/c Phan Thị Mai Thảo, Chánh văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo
kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2019 của Khối thi đua nội chính tỉnh
 
Bên cạnh việc tập trung thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị các đơn vị trong khối đã tổ chức tốt các phong trào thi đua như: “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị với tổng số tiền các cơ quan, đơn vị đã quyên góp, ủng hộ được trên 1 tỷ 122 triệu đồng.


Đ/c Nguyễn Tuyên, Cục trưởng Cục THADS – Đơn vị Trưởng Khối thi đua Nội chính năm 2019
phát biểu tại Hội Nghị
 
Tại Hội nghị các đơn vị trong khối đã phát biểu, tham luận, chia sẻ những kinh nghiệm đạt được trong các phong trào thi đua để nhân rộng, tiếp tục là động lực cho các đơn vị trong Khối cùng nhau học tập, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thực hiện tốt các phong trào thi đua trong năm 2020.Một số hình ảnh phát biểu, tham luận của các đơn vị trong khối thi đua
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vương Kim Việt - Thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, Quyền Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị trong khối và ghi nhận các đơn vị đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác thi đua, khen thưởng nghiêm túc, hiệu quả; nhiều đơn vị được Bộ, ngành, địa phương khen thưởng. Đặc biệt Trưởng Khối thi đua Nội chính năm 2019 đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh trong việc tổ chức phát động, sơ kết, tổng kết, xây dựng quy chế hoạt động của Khối...

Đ/c Vương Kim Việt - Quyền Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, Khối thi đua Nội chính đã bỏ phiếu, suy tôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng Cờ thi đua cho đơn vị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 04 đơn vị (Công an tỉnh; Tòa an nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp) là những đơn vị có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2019.
Để tiếp tục chủ trì, điều hành các hoạt động thi đua của Khối kịp thời, đồng bộ, hiệu quả trong năm 2020, Hội nghị đã suy tôn Thanh tra tỉnh đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Khối thi đua Nội chính tỉnh năm 2020.
 
Bàn giao Cờ Trưởng khối Thi đua năm 2020 cho Thanh tra tỉnh
 
Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua năm 2020, Lãnh đạo các đơn vị thành viên Khối Thi đua Nội chính đã ký giao ước thi đua.
 

Lãnh đạo các đơn vị Thành viên Khối Thi đua Nội chính ký kết giao ước thi đua năm 2020
 
          Bài: Trịnh Thị Nam, Phòng Tổ chức cán bộ.

Các tin đã đưa ngày: