Sign In

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự lần thứ III, nhiệm kỳ 2017- 2022

23/10/2017

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự lần thứ III, nhiệm kỳ 2017- 2022
Ngày 20/10/2017, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 để tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2017 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Tới dự đại hội có đồng chí Lý Hồng Phương – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư chi bộ – Cục trưởng, cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
        Trong nhiệm kỳ 2013 – 2017, dưới sự lãnh chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh, Ban chấp hành Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh, cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, đoàn viên, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đoàn kết lãnh đạo đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng và cấp trên giao. Các hoạt động công đoàn được triển khai cơ bản có chất lượng cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần thúc đẩy hoạt động chung của toàn cơ quan và phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
         Công đoàn đã phát huy được vai trò tham mưu giúp cho cấp ủy, phối hợp tốt với lãnh đạo cơ quan đảm bảo thực hiện tốt các lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, từng bước nâng cao đời sống của cán bộ đoàn viên công đoàn. 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ sở, phối hợp với thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt hội nghị cán bộ, công chức hàng năm kịp thời và có chất lượng; giới thiệu 04 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp vào Đảng. Hàng năm cơ quan đạt chuẩn “đơn vị văn hóa”, 100% gia đình CBCC đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”; Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh và vững mạnh xuất sắc


Đ/c Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch BCH Công đoàn khóa II trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội
 
        Công đoàn cơ sở tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Công đoàn viên chức tỉnh phát động như: tham gia cuộc thi tìm hiểu, thắp nến tri ấn, góp đá xây dựng Trường Sa…; phối hợp chặt chẽ với Chi đoàn thanh niên, Ban nữ công của Cục tổ chức các hoạt động xã hội, tổ chức phong trào thi đua, các phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ… Hàng năm, Công đoàn phối hợp với cơ quan tổ chức tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm, về nguồn; thăm hỏi các gia đình có công… phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đóng góp các quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, “ngày vì người nghèo”, “ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt”, hưởng ứng phong trào thi đua "chung sức xây dựng nông thôn mới", góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương...

          Tại Đại hội cũng được nghe nhiều ý kiến tham luận thiết thực, đầy tâm huyết của các đoàn viên đại diện cho 04 Tổ công đoàn đóng góp vào các dự thảo báo cáo của BCH Công đoàn khóa II trình Đại hội; thảo luận sôi nổi các kết quả cũng như những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.


Đại diện Tổ công đoàn Phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo tham luận tại Đại hội

           Đại hội được nghe ý kiến phát biểu định hướng, chỉ đạo của đồng chí Lý Hồng Phương – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư chi bộ – Cục trưởng, các đồng chí đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà BCH công đoán khóa II đã đạt được trong những năm qua.
 

Đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư chi bộ – Cục trưởng phát biểu tại Đại hội


Đồng chí Lý Hồng Phương – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu tại Đại hội
 
          Đại hội đã lựa chọn, bầu ra 07 đồng chí có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đ/c Nguyễn Văn Quế – Phó cục trưởng được tái đắc cử bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục khóa III. Tại đại hội cũng đã bầu 02 đ/c đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh, đồng thời đã tổ chức chia tay các đồng chí trong BCH khóa cũ thôi không tham gia BCH khóa mới.


Các đ/c lãnh đạo tặng hoa BCH Công đoàn cơ sở khóa III nhiệm kỳ 2017-2022


Đ/c Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch Công đoàn tặng hoa và quà cho các đ/c thôi không tham gia BCH khóa mới
 

     Phát huy những kết quả đã được, nhiệm kỳ 2017 – 2022 Công đoàn Cục đưa ra một số chỉ tiêu phấn đấu thực hiện: 100% công chức, người lao động được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn; hàng năm công đoàn bộ phận và công đoàn cơ sở đều đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; phấn đấu hàng năm cơ quan đạt chuẩn “đơn vị văn hóa”, công đoàn vững mạnh và 100% gia đình CBCC đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”….

     Bế mạc đại hội, thay mặt Công đoàn đồng chí Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch công đoàn xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến các đại biểu để bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Với sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sâu sát của Công đoàn viên chức tỉnh, Ban chấp hành Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh, với tinh thần trách nhiệm cao, toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, khơi dậy lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, công chức, người lao động, phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.
Nguyễn Hoàng Minh – VP Cục thi hành án dân sự

Các tin đã đưa ngày: