Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề năm 2017

03/05/2017

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang  tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề năm 2017

Thực hiện Kế hoạch của Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh chuyên đề năm 2017, sáng ngày 21/4/2017 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong chi bộ, cơ quan.   

Phương pháp quán triệt, học tập chuyên đề 2017 được thực hiện bằng hình thức nghe, xem hình tại cơ quan, đơn vị. Với thời lượng trên 2 tiếng, cán bộ, đảng viên quần chúng trong chi bộ, cơ quan đã được nghe toàn văn nội dung chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ", qua đó giúp cho đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá" và các giải pháp đấu tranh ngăn chặn.

Quang cảnh buổi học tập chuyên đề năm 2017
tại Chi bộ Chi cục THADS TP Tuyên Quang

Tại buổi học tập chuyên đề, đồng chí Cao Trọng Thủy, Bí thư Chi bộ đã quán triệt, nhắc nhở mỗi đảng viên, quần chúng trong đơn vị qua nghiên cứu chuyên đề năm 2017, từng đồng chí gắn với kế hoạch hành động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân đã xây dựng cần nâng cao ý thức tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. /.

Chi bộ Cục THADS TP Tuyên Quang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: