Sign In

Chi bộ Cục THADS Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

19/05/2023

Chi bộ Cục THADS Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị
Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/ĐUK ngày 28/02/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, ngày 17/5/2023, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thành phần dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Tuyên, Bí thư chi bộ; đ/c Phan Thị Mai Thảo, Phó Bí thư Chi bộ cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.
Trong những năm qua, Chi bộ Cục THADS tỉnh đã triển khai, quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII của Đảng nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, đúng theo chỉ đạo của cấp trên. Chi bộ, cơ quan, các tổ chức đoàn thể đã kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và hằng năm đảm bảo đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của đơn vị đã nghiêm túc học tập, xây dựng và thực hiện kế hoạch, cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Quang cảnh Hội nghị sơ kết

Cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể đã quan tâm chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII, khoá XIII) và thực hiện trách nhiệm nêu gương; từ đó đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà ngành và địa phương đã giao (hằng năm cơ quan đều đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, theo dõi THAHC do Tổng cục THADS giao), góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Hằng năm, Chi bộ, cơ quan, các tổ chức đoàn thể đều được xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên đều đạt từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.  
Tại Hội nghị đã công bố các quyết định biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023, theo đó Tập thể Văn phòng Cục THADS được  Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen; Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THA và cá nhân đ/c Trịnh Thị Nam, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ được Chi bộ Cục biểu dương.Đ/c Nguyễn Tuyên phát biểu kết luận Hội nghị
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư Chi bộ đã biểu dương những thành tích, kết quả Chi bộ đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Bên cạnh đó, đồng chí cũng bày tỏ mong muốn, sau Hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Chi bộ sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Mỗi đảng viên cần phải thường xuyên rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc học tập và làm theo Bác với phòng chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Cấp uỷ Chi bộ, lãnh đạo Cục, Ban Chấp hành các đoàn thể cần kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh trong chi bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu xây dựng Chi bộ, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
 
Nguyễn Thị Thu Hằng
Văn phòng Cục THADS tỉnh Tuyên Quang.

Các tin đã đưa ngày: