Sign In

Viện kiểm sát nhân dân huyện Na Hang trực tiếp kiểm sát Chi cục thi hành án dân sự huyện Na Hang

02/11/2016

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016 và nhằm đảm bảo công tác thi hành án dân sự được thực hiện có hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật, từ ngày 24/10/2016 đến 27/10/2016, Viện kiểm sát nhân dân huyện Na Hang đã tiến hành trực tiếp kiểm sát Chi cục thi hành án dân sự huyện Na Hang về việc tuân theo pháp luật trong thực hiện thủ tục thi hành án dân sự và việc lập sổ sách thụ lý, các hồ sơ thi hành án dân sự; việc thu, chi tiền thi hành án, thời điểm kiểm sát từ 01/10/2015 đến 30/9/2016.
Qua trực tiếp kiểm sát, nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang đã thực hiện việc lập hồ sơ thi hành án dân sự theo đúng trình tự, thủ tục về nội dung và hình thức, hồ sơ cập nhật phản ánh đầy đủ quá trình tổ chức thi hành án và lưu trữ đúng quy định. Các loại sổ sách được lập và cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác theo các cột mục đúng quy định. Việc thu, chi tiền thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền trong thực hiện công tác thu, chi, quản lý tiền thi hành án.


Đ/c Trần Đức Hiệp - Viện trưởng VKSND huyện công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát.
 
Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện một số hồ sơ thể hiện việc ghi chép trong biên bản xác minh điều kiện thi hành án không đầy đủ, thiếu các thông tin cần thiết, vi phạm điểm c, e khoản 4 Điều 44 Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn đã thông qua biên bản tổng hợp kết quả quá trình kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật về thi hành án tại Chi cục thi hành án dân sự huyện và ban hành kết luận kiến nghị yêu cầu Chi cục THADS khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót và thông báo kết quả thực hiện cho Viện kiểm sát theo quy định của pháp luật.

 
                                                                             Đỗ Thị Qúy


Theo Cổng TTĐT Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: