Sign In

SƠN DƯƠNG: GIAO TÀI SẢN CHO NGƯỜI MUA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

21/06/2020

SƠN DƯƠNG: GIAO TÀI SẢN CHO NGƯỜI MUA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ
Thi hành các Quyết định thi hành án số 517, 518/QĐ-CCTHADS ngày 02/5/2019, số 605/QĐ-CCTHADS ngày 19/6/2019, 631/QĐ-CCTHADS ngày 08/7/2019, 706/QĐ-CCTHADS ngày 03/6/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đối với ông Nguyễn Thành Long, sinh năm 1958, bà Cao Thị Phương Thoa (tức: Cao Phương Thoa), sinh năm 1963 (là vợ chồng). Địa chỉ: Tổ 08, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang là người phải thi hành án dân sự các khoản án phí nộp ngân sách nhà nước và trả nợ công dân, với số tiền 272.577.000đ (Hai trăm bảy mươi hai triệu năm trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).
            Ngày 19/6/2020 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND xã Tân Trào thực hiện việc giao tài sản cho người mua tài sản đấu giá là ông Đỗ Văn Vinh và bà Kiều Thị Dự (là vợ chồng). Địa chỉ: Thôn Cả, xã Tân Trào huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tài sản giao cho người mua được tài sản là Quyền sử đất và tài sản gắn liền trên đất đứng tên hộ ông Nguyễn Thành Long và bà Cao Phương Thoa theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 552011, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00022 do UBND huyện Sơn Dương cấp ngày 30/12/2010, diện tích 3036m2, mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến ngày 30/12/2060 được thể hiện tại thửa đất số 36, tờ bản đồ số 14, địa chỉ thửa đất tại Thôn Cả, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
  
           Việc giao tài sản diễn ra an toàn, đúng luật định, có sự chứng kiến, tham gia xác nhận của người phải thi hành án, người mua tài sản đấu giá, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và đại diện chính quyền địa phương./.
 
                                                             Hà Duy Hiển, Phó chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Sơn Dương

Các tin đã đưa ngày: