Sign In

Chuyển biến trong công tác thi hành án dân sự ở thành phố Tuyên Quang

04/12/2019

Chuyển biến trong công tác thi hành án dân sự ở thành phố Tuyên Quang
TQĐT - Năm 2019, hoạt động của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần quan trọng giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Ông Cao Trọng Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang cho biết: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố luôn là một trong những đơn vị có khối lượng án phải giải quyết cao nhất tỉnh. Năm 2019, Chi cục đã thụ lý 1.297 vụ, việc, giảm 0,9% so với 2018, với số tiền trên 70 tỷ đồng. Tổng số tiền thụ lý tăng 10 tỷ đồng so với năm 2018. Các vụ, việc do Chi cục thụ lý giải quyết ngày càng tăng, quy mô, tính chất cũng ngày càng phức tạp, trong khi đó điều kiện phục vụ cho công tác còn nhiều hạn chế, đội ngũ cán bộ lại mỏng. Nhận thức rõ khó khăn của đơn vị, thời gian qua, Chi cục đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, kết quả thi hành án về số việc, về tiền năm sau luôn cao hơn năm trước, góp phần giảm lượng án tồn đọng, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
 
Cán bộ Chi cục thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát thành phố Tuyên Quang trao đổi nghiệp vụ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao năm 2019, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất để tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố trong tổ chức thực hiện công tác thi hành án dân sự. Đồng thời, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan liên quan, đặc biệt là Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Ngân hàng để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác thi hành án. Cùng với đó, Chi cục chủ động ban hành các quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự cho từng cán bộ, chấp hành viên; chỉ đạo cán bộ, chấp hành viên xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng, hằng tuần, báo cáo kết quả với thủ trưởng đơn vị để theo dõi nắm sát tình hình, kết quả thi hành án của từng cá nhân. Qua đó, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vụ việc khó khăn, vướng mắc từng bước nâng cao hiệu quả thi hành án ngay.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Chi cục quan tâm thực hiện công tác cải cách tư pháp; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án, coi đây là giải pháp đột phá trong công tác thi hành án dân sự. Từ năm 2018, Chi cục đã chủ động triển khai “phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự”. Đến nay, đơn vị đã cập nhật được 100% số hồ sơ thi hành án vào quản lý, giải quyết, báo cáo bằng phần mềm mới này. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác thi hành án dân sự.

Xác định công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục trong nhiều vụ việc là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả thi hành án dân sự, thời gian qua, Chi cục đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự trong nhân dân. Cùng với đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của các đương sự cũng được Chi cục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Qua đó, không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với việc thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp tại địa phương. Nhiều vụ, việc phức tạp, kéo dài đã được cơ quan thi hành án dân sự địa phương giải quyết dứt điểm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Với các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự, năm 2019, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết xong 813 vụ, việc có điều kiện thi hành, tỷ lệ đạt 87,5%, vượt chỉ tiêu cấp trên giao 12%; về tiền giải quyết xong trên 12 tỷ đồng, vượt trên 18% chỉ tiêu cấp trên giao... Qua đó, từng bước hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng án tồn, án đọng, kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ, việc phức tạp, không để tồn đọng, kéo dài, góp phần tích cực giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Bài, ảnh: Trang Tâm

 


Theo báo tuyên quang điện tử

Các tin đã đưa ngày: