Sign In

Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự

19/10/2017

Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự
Với mục đích nắm bắt và đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm và dấu hiệu vi phạm (nếu có) của đảng viên để kịp thời uốn nắn, khắc phục; thực hiện Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, vừa qua Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã ban hành kế hoạch giám sát đảng viên trong việc tham mưu đánh giá phân loại công chức, người lao động năm 2016 (kèm theo Quyết định số 12-QĐ/CBB ngày 01/9/2017 của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự) và tiến hành giám sát theo đúng kế hoạch.
 
         Qua việc thực hiện giám sát đối với 02 đảng viên thuộc phòng tổ chức cán bộ, Tổ giám sát đã nêu được những ưu điểm: Với trách nhiệm được phân công, đảng viên được phân công đã tham mưu với Lãnh đạo Cục xây dựng, ban hành tiêu chí đánh giá, phân loại công chức hằng năm đối với công chức, người lao động của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang; thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại công chức, người lao động của Cục và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố năm 2016 đảm bảo đẩy đủ, kịp thời và đúng quy định. Kết quả đánh giá, phân loại cơ bản phản ánh chính xác, toàn diện kết quả, năng lực công tác của công chức, người lao động. Đồng thời Tổ giám sát cũng chỉ ra những tồn tại để các đồng chí đảng viên được giám sát khắc phục trong thời gian tới là: Đôi lúc chưa sát sao trong việc yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chức, người lao động về Cục, nên có đơn vị còn gửi chậm.
           Sau khi thực hiện việc giám sát Tổ giám sát đã báo cáo kết quả giám sát với Chi ủy Chi bộ và có Thông báo kết quả giám sát với toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ./.
 
Phạm Thị Linh Điệp - Phòng Kiểm tra và giải quyết, khiếu nại, tố cáo

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: