Sign In

Giấy triệu tập hội nghị trực tuyến (28/08/2017)

Giấy triệu tập hội nghị trực tuyến ngày 30-31/8/2017

Thông báo thực hiện hỗ trợ trực tuyến thi hành án tại các cơ quan THADS tỉnh Vĩnh Phúc (05/06/2017)

Thông báo thực hiện hỗ trợ trực tuyến thi  hành án tại các cơ quan THADS tỉnh Vĩnh Phúc

Thông báo thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa (01/06/2017)

Thông báo thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa

Lịch nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch, nghỉ ngày lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 (04/04/2017)

Thực hiện Điều 115 Bộ luật Lao động của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2012, quy định nghỉ làm việc hưởng nguyên lương trong các ngày nghỉ lễ, tết của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị thực hiện nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và nghỉ ngày lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2017 như sau:

 

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua trong Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2017 (08/02/2017)

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua trong Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2017

Giấy triệu tập - Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2017 (01/12/2016)

1. Thành phần: - Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi Cục;
                       - Chấp hành viên, thẩm tra viên các cơ quan thi hành án dân sự;
                       - Các đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.
2. Thời gian: 1/2 ngày, từ 13h30 ngày 6/12/2016
3. Địa điểm: Nhà khách tỉnh ủy - số 1 đường Kim Ngọc - Ngô Quyền - VY- VP
chú ý: trang phục ngành thu đông.

Giấy triệu tập - Hội nghị đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2016 và triển khai các mặt công tác năm 2017 (10/10/2016)

Giấy triệu tập - Hội nghị đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2016 và triển khai các mặt công tác năm 2017

Kế hoạch Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016 -2020 (26/08/2016)

KẾ HOẠCH
Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong
Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016 -2020

Thư cảm ơn (11/07/2016)

Các tin đã đưa ngày: