Sign In

Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc: Kích hoạt phương án có nhiều F0 – giao nhiệm vụ cho các Chi cục trưởng, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục

09/03/2022

Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc: Kích hoạt phương án có nhiều F0 – giao nhiệm vụ cho các Chi cục trưởng, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục
          Ngày 08/3/2022. Cục THADS Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến – Cục trưởng chủ trì hội nghị; cùng tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh; Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện.
          Kích hoạt phương án có nhiều F0
        Để thích ứng linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn, trong tháng 2/2022, Cục THADS Vĩnh Phúc đã ban hành 04 văn bản chỉ đạo công tác chuyên môn và phòng chống dịch, xây dựng kịch bản và kích hoạt phương án phòng chống dịch ở mức cao nhất trong trường hợp có nhiều F0 trong cơ quan.
          Đến ngày 08/3 toàn tỉnh có 41F0/139 công chức, người lao động (29,5%). Theo đó, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh linh hoạt trong việc bố trí cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, kịp thời báo cáo cấp trên và chỉ đạo đơn vị ổn định tình hình, đảm bảo công việc được triển khai kịp tiến độ, đảm bảo công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, công tác chuyên môn thông suốt, thực hiện giãn cách nhưng nhất thiết không để gián đoạn công việc. Tổ chức test tầm soát, giãn cách công chức đến cơ quan làm việc, quan tâm, động viên công chức, người lao động nhiễm Covid19.

          Giao nhiệm vụ cho các Chi cục trưởng và Trưởng phòng chuyên môn
          Thực hiện quy định số 317 của Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc về giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm. Ngày 07/3/2022, Cục trưởng Cục THADS Vĩnh Phúc đã ban hành 13 Quyết định giao nhiệm vụ cho cá nhân các Chi cục trưởng, Trưởng phòng chuyên môn. Việc giao nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng chức danh theo quy định của pháp luật và theo tình hình thực tế của đơn vị; Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; lấy kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm thước đo trong đánh giá cán bộ. Việc đánh giá bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; công bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá chất lượng cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
Căn cứ để đánh giá theo nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy định, tình hình thực tiễn của đơn vị, các yếu tố đặc thù tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ của cá nhân.

          Phát biểu giao nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến – Cục trưởng nhấn mạnh đây là nội dung chưa có trong tiền lệ của hệ thống THADS, tuy nhiên căn cứ Quyết định của Tỉnh Ủy, Cục đã sáng tạo, chủ động triển khai. Với 09 nhiệm vụ trọng tâm về công tác chỉ đạo điều hành; công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan; công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo THADS trong giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp; công tác kiểm tra; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm sát; việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ; kết quả thi hành án cho các tổ chức tín dụng; việc giải quyết các vụ việc khó khăn phức tạp...
 
          Đồng chí yêu cầu các đồng chí Chi cục trưởng, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục cần phải cố gắng, linh hoạt, chủ động hơn nữa trong công tác giải quyết án, hoàn thành chỉ tiêu mang tính bền vững. Đặc biệt các đơn vị có nhiều án có điều kiện thi hành, án giá trị lớn, án khó khăn phức tạp đã có ý kiến chỉ đạo của tỉnh, của ban chỉ đạo THADS cấp huyện; chủ động triển khai nhiệp vụ đồng bộ theo kế hoạch công tác đã được phê duyệt. Đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó trong việc nhận thức rõ khó khăn, thách thức trong bối cảnh hiện nay; Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong quản lý hành chính; linh hoạt bố trí công việc để làm tốt công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là tăng cường mối đoàn kết ở cơ quan, khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ được giao.
          Tăng cường công tác dân vận, vận động thuyết phục – Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, đối thoại giải quyết khiếu nại - tố cáo
          Tại Hội nghị, cũng tổ chức lễ ký giao ước thi đua năm 2022, với các nội dung trọng tâm: “Các cơ quan THADS tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường công tác dân vận, vận động thuyết phục”. Xây dựng mô hình điểm, đăng ký với Ban thi đua khen thưởng tỉnh; “ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài tránh phức tạp và mất an ninh trật tự”.

          Cục THADS Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng các mô hình, điển hình trong các đơn vị như Mô hình hình tuyên truyền vận động, thuyết phục, dân vận khéo trong quá trình tổ chức thi hành án, Mô hình thực hiện chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên, từ đó các đơn vị sẽ đăng ký nội dung cụ thể, phù hợp tình hình thực tế của đơn vị, có sức lan tỏa, khả năng nhân diện rộng và đem lại hiệu quả thiết thực.     
          Đối với người đứng đầu các đơn vị tập trung chỉ đạo, quán triệt đơn vị thực hiện hiệu quả các vụ việc khó khăn, phức tạp, các vụ việc có đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, các vụ việc liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm tra.
       Tại Hội nghị, Lãnh đạo 13 đơn vị thuộc Cục THADS tỉnh gồm Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi Cục THADS các huyện đã cùng hưởng ứng và ký giao ước thi đua năm 2022.
          Việc giao ước thực hiện các phong trào thi đua nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh; phấn nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2022. Tăng cường sự đoàn kết giữa các tập thể, cá nhân trong các đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.
          Với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, sự chủ động, trách nhiệm cao của lãnh đạo Cục THADS tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức Cục THADS tỉnh, tin rằng công tác THADS trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 sẽ phấn đấu hoàn thành đạt, vượt chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS giao, góp phần vào thành công nhiệm vụ chính trị của ngành, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Đỗ Hùng – Cục THADS Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: