Sign In

Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc nước rút hoàn thành chỉ tiêu cuối năm

10/09/2021

Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc nước rút hoàn thành chỉ tiêu cuối năm
Tại hội nghị giao ban định kỳ tháng 9/2021 của Cục THADS Vĩnh Phúc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến – Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã chủ trì họp bàn nhằm đưa ra các giải pháp trong thời gian nước rút để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ cuối năm.
 
Hoàn thành, vượt 2,5% chỉ tiêu về tiền
Xác định được những khó khăn thực tế, nhiệm vụ ngày càng nặng nề, nên chỉ tính riêng trong tháng 8/2021 Cục đã ban hành 04 văn bản chỉ đạo điều hành để chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, bám sát kết hoạch công tác năm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
Nguy cơ dịch bệnh COVID-19 - SARS-CoV-2 vẫn còn hiện hữu, diễn biến phức tạp, bên cạnh đó lượng án thụ lý nhiều, số việc phải thi hành lớn, tính đến 31/8/2021 (11 tháng 2021) toàn tỉnh phải thi hành hơn 7 nghìn 4 trăm việc với gần 600 tỷ đồng, tăng 18,7% số tiền phải thi hành so với cùng kỳ năm 2020. Nhờ sự quyết liệt trong công tác lãnh, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Cục, toàn tỉnh đã thi hành xong hơn 5 nghìn 2 trăm việc với hơn 146,9 tỷ đồng ( tăng 23,75% so với cùng kỳ năm 2020), đạt tỷ lệ giải quyết 80,9% về việc và 43% về tiền ( hoàn thành, vượt 2,5% về tiền so với chỉ tiêu Tổng cục THADS – Bộ Tư pháp giao đầu năm), còn thiếu 1,6% về việc. Các mặt công tác khác được cơ quan THADS các cấp giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định pháp luật.
Nhìn lại 11 tháng đã qua, có thể khẳng định rằng kết quả công tác THADS của các cơ quan THADS tỉnh Vĩnh Phúc mang tính bền vững, đây là tiền đề bứt phá về đích cho tháng cuối năm, giai đoạn có ý nghĩa quyết định đến kết quả công tác của cả năm 2021. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp, kế hoạch cụ thể thực hiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ.
 
Nước rút hoàn thành chỉ tiêu cuối năm
Nói về giải pháp trọng tâm tháng cuối năm, tại hội nghị giao ban, đồng chí Nguyễn Thị Kim – Cục trưởng đã nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo, giải pháp cụ thể đối với từng vụ việc khó khăn, phức tạp của các đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh đây là giai đoạn quan trọng, cả hệ thống phải khẩn trương, chạy nước rút hoàn thành các chỉ tiêu cuối năm, đồng chí lưu ý các đơn vị không được chạy theo thành tích, kết quả phải mang tính bền vững, thực chất; đồng chí yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:
Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thưc hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ; quán triệt toàn đơn vị nội dung Chỉ thị 04 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận 01 về thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, yêu cầu, chỉ đạo của Tỉnh, của Ngành về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 - SARS-CoV-2, đồng thời đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung nguồn lực để tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc có giá trị lớn.
Các cơ quan, đơn vị THADS trên địa bàn tỉnh cần chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tùy theo tình hình cụ thể từng huyện, trừ những nơi áp dụng Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì vẫn tập trung thực hiện các hoạt động tổ chức thi hành án, tiếp công dân tại những nơi chưa phát sinh dịch hoặc có dịch nhưng đã được khoanh vùng cách ly, thực hiện nghiêm túc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch.
Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo công khai, minh bạch công công tác THADS.
Với tinh thần khẩn trương, toàn ngành THADS tỉnh Vĩnh Phúc đang nước rút, chạy đua với thời gian để phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao năm 2021. Tin rằng, với sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Lãnh đạo Cục theo các kịch bản đã được chuẩn bị sẵn trong mọi tình huống, cùng sự nỗ lực của cán bộ, công chức, người lao động tại các cơ quan THADS cùng sự phối hợp, vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, công tác THADS Vĩnh Phúc sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đỗ Hùng – Cục THADS tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: