Sign In

Chi đoàn thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc với việc thực hiện lời dạy của Bác

29/06/2016

Nguyễn Minh Thùy
   Bí thư Chi đoàn
 
      Thấm nhuần và thực hiện lời dạy của Bác “ Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, trong những năm qua các đoàn viên thanh niên của Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc luôn là lực lượng xung kích trên tất cả các lĩnh vực công tác từ phong trào đoàn, đội, phong trào thanh thiếu niên, phong trào đào tạo đoàn viên ưu tú và trong chuyên môn nghiệp vụ, kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ cán bộ công chức đi trước, ngày nay với tình yêu ngành, yêu nghề và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, các đoàn viên Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã và đang phát huy được sức mạnh của thế hệ trẻ.
      Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc được tách ra từ Chi đoàn Sở Tư pháp năm 2009, chỉ với 17 đoàn viên công tác tại 04 phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh, mặc dù số lượng ít và có không ít những khó khăn trong quá trình tổ chức và hoạt động các phong trào, nhưng các đoàn viên Chi đoàn luôn cố gắng phấn đấu, cùng với sự quan tâm lãnh chỉ đạo trực tiếp của Chi ủy Chi bộ, Lãnh đạo Cục và của đoàn cấp trên, với tinh thần sôi nổi, đoàn kết, nhiệt tình tham gia các phong trào đoàn, phong trào thanh thiếu niên, và sôi nổi thi đua lập thành tích trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, trong những năm gần đây Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ:
      Đoàn thanh niên Cục luôn ý thức giáo dục truyền thống, đạo đức và lý tưởng cách mạng cho đoàn viên là nhiệm vụ cần thiết: Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của đoàn, một tổ chức đoàn vững mạnh thì phải có những đoàn viên ưu tú, trong những năm qua chi đoàn Cục đã không ngừng chăm lo, bồi dưỡng giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước và củng cố niềm tin của đoàn viên thanh niên vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Nhờ vậy, mà trong những năm gần đây các đoàn viên chi đoàn đều có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với đường lối lãnh đạo của Đảng, có đạo đức lối sống giản dị, lành mạnh, cầu thị trong sinh hoạt và công tác, tích cực tu dưỡng rèn luyện nâng cao ý thức trách nhiệm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không có đoàn viên công đoàn nào bị kỷ luật, và hàng năm đều có những đàon viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
 

      Ban chấp hành chi đoàn luôn trú trọng triển khai nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm của Đoàn khối cấp trên và của đơn vị: Hàng năm bám sát sự chỉ đạo của Chi ủy chi bộ Cục, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, ban chấp hành đoàn Cục đã triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch của Đoàn gắn với triển khai các kế hoạch công tác của Cục. Do vậy, trong kế hoạch công tác của bản thân, các đoàn viên đoàn thanh niên đã bám sát vào từng nhiệm vụ cụ thể, từ đó luôn có sự phối hợp thực hiện tốt công tác phong trào và công tác chuyên môn nghiệp vụ.
      Luôn hưởng ứng nhiệt tình tham gia các phong trào: Đoàn thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh luôn phát động các phong trào hoạt động để chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn hàng năm như: ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2); ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3); ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4); ngày Quốc tế lao động (1/5); ngày sinh nhật Bác (19/5); ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7); ngày thành lập Ngành Tư pháp (28/8); ngày Quốc khánh nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9) và các ngày lễ lớn khác, với các hoạt động sôi nổi như: Tổ chức tọa đàm ôn lại truyền thống, tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao, tham dự Hội trại về nguồn nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2015).
Bên cạnh việc phát động phong trào của đơn vị, các đoàn viên chi đoàn còn tham gia nhiệt tình các phong trào do đoàn cấp trên phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: cuộc vận động “Tuổi trẻ Vĩnh Phúc học tập và làm theo lời Bác” với nhiều cách làm hay, hiệu quả; cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”; chương trình:
“Khi Tổ quốc cần”... Qua đó đã khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên vì sự phát triển của cộng đồng.
      Trong phong trào thanh thiếu niên: Hàng năm, chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh đều phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể của Cục, đặc biệt là tổ chức Công đoàn tổ chức tặng quà khuyến học cho con em cán bộ, công chức; tổ chức cho các cháu vui tết thiếu nhi (1/6); tết trung thu (15/8), qua đó tạo được sự phấn khởi, đoàn kết với từng gia đình của cán bộ, công chức tạo tâm lý phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, công chức trong đơn vị.
      Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ: Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, ngoài việc nhiệt tình hưởng ứng tham gia các phong trào đoàn, phong trào thanh thiếu niên, các đoàn viên đoàn thanh niên luôn là lực lượng đầy nhiệt huyết trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, các đoàn viên đã không ngừng phấn đấu học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong những năm qua, nhiều đoàn viên thanh niên đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao, có nhiều cán bộ lãnh đạo cấp phòng là đoàn viên công đoàn.
      Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đoàn của chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn một số tồn tại như: việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động đôi khi còn chậm trước sự đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, đa dạng, linh hoạt về hình thức; ở một đoàn viên đôi khi vẫn còn có những biểu hiện lệch chuẩn giá trị đạo đức, đề cao lối sống thực dụng, ích kỷ, thiếu trách nhiệm cộng đồng, còn chưa chủ động trong việc nghiên cứu học hỏi chuyên môn, ngoại ngữ, tin học để nâng cao trình độ lý luận, trình độ chuyên môn.
 

 
      Bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng số hóa, cơ hội kết nối, phát triển của thanh niên ngày càng được tăng cường. Kế tục truyền thống tốt đẹp của các cán bộ công chức Thi hành án dân sự, thời gian tới, chi đoàn Cục tiếp tục hun đúc lòng yêu nước, xây dựng lý tưởng cao đẹp, lối sống có văn hóa cho đoàn viên thanh niên, không ngừng rèn luyện, sáng tạo trong học tập, lao động, bản lĩnh, tự tin trong việc thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Lãnh đạo Cục. Để đạt được điều đó, bên cạnh sự nhiệt tình năng nổ, trách nhiệm của Ban chấp hành chi đoàn, thì mỗi đoàn viên phải tự mình tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, ý chí vươn lên trong đoàn viên, thanh niên, làm cho mỗi thanh niên nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như vai trò, vị trí của bản thân và của lực lượng thanh niên đối với hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, trên cơ sở đó, giúp thanh niên xác định động cơ lao động, học tập, rèn luyện đúng đắn. Thông qua hoạt động, Chi ủy Chi bộ, Lãnh đạo Cục và các tổ chức của Cục cần phát huy tiềm năng to lớn của thanh niên, gắn chặt hoạt động các phong trào với nhiệm vụ chuyên môn, tạo ra các phong trào hành động mạnh mẽ, liên tục, cổ vũ, động viên thanh niên tham gia những việc mới, việc khó, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên được rèn luyện, cống hiến.
      Với những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên, những năm gần đây Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc luôn được công nhận là tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc. Với sự đổi mới trong nội dung và hình thức hoạt động, trong những năm gần đây Chi đoàn Cục đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên những kết quả đạt được mới chỉ là bước khởi đầu, thực tế cho thấy hoạt động của chi đoàn Cục vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Chính vì vậy, trong thời gian tới mỗi đoàn viên chi đoàn phải cố gắng nhiều hơn nữa, tiếp tục phát huy tinh thần không ngừng đổi mới để có nhiều phong trào hoạt động thiết thực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cơ quan giao phó.

Các tin đã đưa ngày: