Sign In

Chi bộ cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc sẵn sàng cho “Sự kiện chính trị trọng đại”

08/04/2020

Đại hội Chi bộ Cục THADS lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự kiện chính trị trọng đại để đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời đề ra những giải pháp căn cơ, hiệu quả cho nhiệm kỳ 2020-2025 của các cơ quan THADS với yêu cầu, trách nhiệm cao và tinh thần của trí tuệ, đoàn kết. Nhận thức được điều này, Chi bộ Cục THADS đã dành nhiều công sức, trí tuệ, tâm huyết chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội. Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, đến thời điểm này Chi bộ Cục THADS đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng này.
Thực hiện Kế hoạch số 66-KH/ĐU ngày 25/7/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về về “Triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK ngày 21/11/2019 của Ban thường vụ Đảng bộ khối về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020; xác định rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần nội dung của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Chi bộ Cục THADS tỉnh đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên về kế hoạch và yêu cầu nhiệm vụ trước, trong và sau Đại hội; Ban Kế hoạch đại hội và thành lập 3 tiểu ban (Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban tuyên truyền, tổ chức phục vụ đại hội); phân công các đồng chí trong Cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi các tiểu ban trong việc chuẩn bị các nội dung đại hội.
Xác định công tác chuẩn bị nhân sự là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công của đại hội, Chi bộ đã tiến hành rà soát nguồn cấp ủy trong quy hoạch đủ điều kiện theo yêu cầu đáp ứng nhiệm vụ công tác trong tình hình mới để nguồn nhân sự quy hoạch trong Cấp ủy chi bộ Cục THADS nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo đảm bảo cơ cấu, điều kiện nhân sự tham gia cấp ủy nhưng phải đảm bảo nhân sự giỏi về chuyên môn, đủ đức, đủ tài cho tổ chức Đảng.
Tiểu ban văn kiện đã tập trung hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, dự thảo nghị quyết đại hội... Dự thảo văn kiện đại hội của Đảng bộ Cục THADS nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bám sát chỉ đạo của Đảng bộ khối các cơ quan Tỉnh; gắn việc đánh giá kết quả lãnh chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ với các điều kiện phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN của địa phương. Dự thảo  đã được lấy ý kiến tham gia của các đoàn thể và đảng viên trong Chi bộ; phần phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới cũng được xây dựng cụ thể, sát với thực tiễn ngành, của địa phương.
Tiểu ban tuyên truyền, tổ chức, phục vụ xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội Chi bộ với mục đích: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên công chức, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh ; Gắn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng với tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2020; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về ‘‘Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘‘tự diễn biến”, ‘‘tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hoạt động tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả, sát thực, phát huy được phong trào thi đua rộng khắp trong toàn Chi bộ đã và sẽ góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Nhằm tạo khí thế sôi nổi trong công chức, người lao động chào mừng ngày hội lớn, CHị bộ cục THADS đã chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua. Cụ thể: tổ chức ký giao ước thi đua năm 2020 của các đơn vị thuộc Cục; ký kết giao ước thi đua 2020 của khối nội chính; Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 với các phong trào cụ thể theo Chủ đề như:
Phong trào: “ Các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá hiệu quả, về đích sớm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020); 75 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V” và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020-2025 ; phong trào thi đua Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Hệ thống Thi hành án dân sự thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025;
 Toàn bộ Văn kiện đại hội, Đề án nhân sự và các nội dung chuẩn bị Đại hội Chi bộ của Cục THADS đã được Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh duyệt, đồng ý cho tổ chức Đại hội theo Quy định nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp; thực hiện chỉ đạo của Tỉnh, Đại hội Chi bộ Cục THADS tỉnh phải tạm dừng.
Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt cùng sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, cẩn trọng, tin rằng Đại hội Chi bộ Cục THADS tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công của đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đỗ Thị Quế - CVP Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: