Sign In

Vĩnh Phúc: Hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu, nại tố cáo trong thi hành án

22/04/2022

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước. Trong những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Cấp ủy, Lãnh đạo Cục THADS Vĩnh Phúc chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vì vậy đạt được hiệu quả ngày càng cao

Tăng cường đối thoại, hướng về cơ sở

Lãnh đạo các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh luôn coi việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Trong tiếp công dân việc đối thoại với đương sự luôn được chú trọng và gắn liền với xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đối với các vụ việc án khó khăn, phức tạp có nhiều đơn thư, Cục trưởng THADS trực tiếp mời các bên đương sự, Chấp hành viên và Lãnh đạo THADS cấp huyện đối thoại để lắng nghe, giải quyết những nội dung công dân kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo nhằm hạn chế bức xúc dẫn đến khiếu nại, tố cáo phức tạp, vượt cấp kéo dài.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác này, trong những năm qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chủ động ký 04 quy chế phối hợp với 07 cơ quan, tổ chức liên quan. Các Quy chế phối hợp liên ngành đã tổ chức và thực hiện có hiệu quả những nội dung đề ra, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan Thi hành án. Việc tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành không chỉ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS mà còn là cơ sở để mỗi ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và của ngành.

Từ năm 2019 đến nay, Cục THADS Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành; nhiều Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS gắn với công tác dân vận, vận động thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án; xây dựng mô hình điểm về tuyên truyền, vận động THADS tại các đơn vị qua các đợt thi đua cao điểm 6 tháng/năm; mở Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ hàng năm (trung bình mỗi năm 3 lớp), qua các buổi họp giao ban định kỳ (1 tháng/ lần), sinh hoạt chi bộ (1 tháng/ lần)….Qua các đợt tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết dứt điểm

Sau các kỳ tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, Cục THADS đã chủ động phối với các cấp, các ngành, bước đầu tạo được sự ủng hộ và cộng đồng trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị, có nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm không phải tổ chức cưỡng chế; Cục THADS luôn bám sát các chỉ đạo của Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để triển khai và chỉ đạo kịp thời, sát với nhiệm vụ trọng tâm từng thời kỳ và phù hợp với công tác THADS; thường xuyên quán triệt, lãnh chỉ đạo các chi cục THADS nghiêm túc thực hiện việc tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo bước đầu đem lại hiệu quả tích cực trong việc giải quyết triệt để các vụ việc THADS.

Từ 01/01/2015 đến 31/12/2021: Các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã giải quyết 585/585 vụ việc, chiếm tỷ lệ 100%. Trong các kỳ tiếp công dân từ tháng 4/2019 đến đến nay của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân có 25 vụ việc THADS, trong đó có 13 vụ việc đề nghị giao tài sản. Để giải quyết căn cơ vụ việc tránh khiếu nại, tố cáo kéo dài Cục đã chủ động kiểm tra hồ sơ và hiện trạng vụ việc báo cáo xin ý kiến Tổng cục và BCĐ THADS tỉnh. Kết quả đã giải quyết xong 19/25 vụ việc.

Đối với 6 vụ việc còn lại được xác định là việc khó khăn, phức tạp có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài tại các kỳ tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 2 cấp họp bàn nghe ý kiến đề xuất của các cơ quan thi hành án trên địa bàn tỉnh và có nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể đối với các vụ việc này nhằm tìm ra giải pháp khả thi để giải quyết dứt điểm (từ năm 2019 đến nay Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, huyện, thành phố đã ban hành 20 văn bản chỉ đạo), cho tới nay các vụ việc cơ bản đã có hướng giải quyết khả thi, căn cơ.

Qua rà soát tại các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh không có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người; không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Tin rằng với sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND các cấp; sự phối hợp của các cấp, ngành ở địa phương cùng với sự linh hoạt nhưng quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới sẽ tiếp tục có bước đột phá; hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Đỗ Hùng

Các tin đã đưa ngày: