Sign In

Vĩnh Phúc: thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm vượt 1,9% so với chỉ tiêu được giao năm 2017

30/04/2017

Xác định thi hành án dân sự là một nhiệm vụ quan trọng, liên quan trực tiếp đến hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, trật tự, kỷ cương xã hội, ảnh hưởng sâu sắc đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Vì vậy, ngay từ đầu năm công tác, tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự  năm 2017, Cục thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đã phổ biển, quán triệt, yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và toàn diện những chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo Nghị quyết số 111/2015/QH13, Nghị quyết số 107/2015/QH13 và những chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2017 đối với toàn thể cán bộ, công chức thi hành án tại địa phương.
Vượt 1,9% so với chỉ tiêu  được giao năm 2017
Trên cơ sở đó, bằng chính tình yêu nghề nghiệp của đội ngũ chấp hành viên, công chức toàn ngành, hiệu quả công tác thi hành án trong toàn tỉnh ngày càng có những bước phát triển vững chắc, từng bước khẳng định vai trò, vị thế quan trọng trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội của tỉnh nhà.
Quan tâm đến công tác cán bộ, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, điều động và các chế độ, chính sách thu hút đối với công chức trong ngành, chú trọng công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các chi cục, qua đó công chức thi hành án trong toàn tỉnh được cập nhật văn bản, hướng dẫn mới, được trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp là một trong những bí quyết để công tác thi hành án của tỉnh Vĩnh Phúc có những bước chuyển biến mạnh mẽ, số lượng vụ việc được giải quyết và giá trị tiền, tài sản thu được năm sau đều cao hơn so với năm trước, nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng nhiều năm đã được giải quyết, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể và công dân. Cụ thể công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2017 (từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/3/2016) đã đạt được những kết quả đáng kể như:
Về việc, Tổng số thụ lý trong toàn tỉnh 5.462 việc, tăng 359 việc (7%) so với cùng kỳ năm 2016; Trong đó, số cũ chuyển sang là 2.021 việc; số thụ lý mới là 3.441 việc, giảm 15 việc (0,004%) so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số việc phải thi hành là: 5.395 việc; trong đó, số có điều kiện thi hành là 4.155 việc (chiếm tỷ lệ 77%), tăng 240 việc (6%) so với cùng kỳ năm 2016; số chưa có điều kiện thi hành là 1.240, tăng 137 việc (12%) so với cùng kỳ năm 2016. Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 3.072 việc, đạt tỷ lệ 73,9 %, tăng 18 việc, cao  hơn 1% so với cùng kỳ năm 2016 (vượt 1,9% so với chỉ tiêu được giao năm 2017). Số việc chuyển kỳ sau là 2.323 việc, trong đó số có điều kiện là: 1.083 việc, tăng 359 việc (18%) so với cùng kỳ năm 2016.
Về tiền: Tổng số thụ lý là 538.584.927.000 đồng, tăng 133.193.557.000 đồng (32,9%) so với cùng kỳ năm 2016, trong đó, số cũ chuyển sang là 339.744.666.000 đồng, số thụ lý mới là 198.840.261.000 đồng, tăng 49.368.532.000 đồng (33%) so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số tiền phải thi hành là: 521.575.464.000 đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là: 411.739.994.000 đồng (chiếm tỷ lệ 79%), tăng 132.615.712.000 đồng (34,1%) so với cùng kỳ năm 2016; số chưa có điều kiện thi hành là: 109.835.470.000 đồng (chiếm tỷ lệ 21%). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 85.279.835.000 đồng, đạt tỷ lệ 21%, tăng 38.925.259.000 đồng, cao hơn 84% so với cùng kỳ năm 2016 (so với chỉ tiêu được giao năm 2017, còn thiếu 9%). Số tiền chuyển kỳ sau là 436.295.629.000 đồng, trong đó số có điều kiện là: 326.460.159.000 đồng, tăng 93.725.668 đồng (27,7%) so với cùng kỳ năm 2016.
Khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ
Trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn; yêu cầu thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thi hành án dân sự được Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao vẫn còn  rất nặng nề, Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc quyết tâm, đồng thuận, khắc phục khó khăn, phát huy những kết quả đã đạt được, xác định trong 6 tháng cuối năm 2017 tiếp tục bám sát nhiệm vụ công tác năm 2017 đã được Bộ Tư pháp, Tổng Cục thi hành án dân sự, UBND tỉnh giao. Trong đó, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra như:
Tiến hành rà soát phân loại việc có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành đảm bảo chính xác 100%, rà soát kiểm tra những vụ việc có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau, phân tích rõ nguyên nhân để có hướng giải quyết dứt điểm.
Tập trung giải quyết có hiệu quả số án có điều kiện thi hành, nhất là những việc thi hành án có giá trị cao, thi hành cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng, những vụ việc thi hành án trọng điểm; hạn chế làm phát sinh án chuyển kỳ sau, phấn đấu hoàn thành đạt chỉ tiêu do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao năm 2017.
Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tiếp tục rà soát những việc thuộc diện xét miễn, giảm theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, huyện lập hồ sơ để chuyển Tòa án xét miễn, giảm theo quy định của pháp luật.
Đề cao trách nhiệm và thực hiện tốt công tác tiếp dân, phân loại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, giải quyết xong 100% số đơn thư mới thụ lý thuộc thẩm quyền.
Có thể thấy rằng, những kết quả đạt được trên đây đã phản ánh sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc nói chung cũng như từng cán bộ làm công tác thi hành án nói riêng. Tin tưởng rằng, dù còn nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ công chức trong cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự phối kết hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan cùng các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể quần chúng trong tỉnh sẽ phát huy những thành tựu đã đạt được để đạt được những kết quả cao hơn trong thời gian tới.
Hà nguyên- Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: