Sign In

Chi cục THADS thành phố Yên Bái tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thư ký THA

19/05/2017

Chi cục THADS thành phố Yên Bái tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thư ký THA
        Ngày 17/5/2017, tại Hội trường Chi cục THADS thành phố Yên Bái tổ chức kiểm tra kiến thức về chuyên môn nghiệp theo Kế hoạch công tác năm 2017 của đơn vị.
        Đối tượng được kiểm tra kiến thức là đội ngũ công chức giữ chức danh thư ký thi hành án và công chức được giao nhiệm vụ giúp việc cho Chấp hành viên. Việc kiểm tra kiến thức chuyên môn là một trong những biện pháp để Lãnh đạo Chi cục đánh giá về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tác nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thực tế. Qua đó, làm cơ sở đơn vị xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các đ/c Thư ký và CBCC chi cục tập trung nghiên cứu, làm bài kiểm tra
 
        Kết thúc buổi kiểm tra cho thấy các thư ký thi hành án và công chức được giao nhiệm vụ giúp việc cho Chấp hành viên của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái đã có ý thức tự giác, chủ động nghiên cứu Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện bài kiểm tra đạt kết quả tốt. Đây cũng là dịp để các cán bộ, công chức trong đơ vị nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn các quy định pháp luật về thi hành án dân sự và cập nhật kịp thời được những văn bản mới, tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm để phục vụ tốt công tác chuyên môn.
 
                                                                                                               Theo Chi cục THADS TP Yên Bái
 

Các tin đã đưa ngày: