Sign In

Chi cục THADS TP Yên Bái triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THADS lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống THADS

27/06/2022

Chi cục THADS TP Yên Bái triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THADS lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống THADS
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946- 19/7/2022)
     Thành phố Yên Bái có vị trí địa lý nằm trải dọc hai bên bờ sông Hồng, phía đông và đông bắc giáp huyện Yên Bình, phía tây và tây nam giáp huyện Trấn Yên. Thành phố rộng 108,155 km²; gồm 18 dân tộc trong đó dân tộc kinh chiếm đa số; mật độ dân số 840 người/km2; thành phố có 15 đơn vị hành chính trực thuộc (09 phường, 06 xã); trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức về pháp luật đặc biệt là pháp luật về thi hành án dân sự của một bộ phận người dân còn hạn chế. Là đơn vị có lượng án lớn, chiếm trên 50% số tiền phải giải quyết trên toàn tỉnh với nhiều vụ việc có số tiền phải thi hành án lớn, nhất là các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dung, ngân hàng có tính chất phức tạp, khó thi hành, tổ chức thi hành mất nhiều thời gian; công tác phối hợp của các cơ quan hữu quan với cơ quan Thi hành án dân sự có lúc, có việc chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên... trong khi biên chế của Chi cục ngày càng bị cắt giảm nên nhiều cán bộ, công chức không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn phải kiêm nhiệm nhiều công tác khác.... Tất cả các yếu tố trên là thách thức rất lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, của Cấp ủy, Chính quyền địa phương, nhất là sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực và quyết tâm của tập thể Lãnh đạo, công chức trong đơn vị, trong những năm qua Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái luôn hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, năm 2020 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái được công nhận là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua và được Bộ Tư pháp tăng cờ thi đua ngành Tư pháp.  
 

Lãnh đạo, Chấp hành viên Chi cục THADS TP Yên Bái trao đổi nghiệp vụ THA
 
      Năm 2022, được xác định là một năm có nhiều khó khăn và thử thách đối với các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái nói chung và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái nói riêng. Nhận thức rõ những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở nhiệm vụ của ngành, nhiệm vụ của địa phương, Chi cục đã chủ động xây dựng Kế hoạch công tác năm, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể và nhiệm vụ thường xuyên của từng tháng, từng quý, theo tình hình thực tế để triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp, nhằm bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra, đến ngày 30/5/2022, Chi cục THADS thành phố đã giải quyết xong đạt tỷ lệ 69,08 % về việc và 28,05 % về tiền /số việc, tiền có điều kiện thi hành án. Trong đó riêng tỷ lệ giải quyết xong về tiền đối với các vụ việc tín dụng ngân hàng đạt  19.086.275.000 đồng, chiếm 81,26% tỷ lệ thi hành xong cua toàn đơn vị.
 

Chấp hành viên Chi cục THADS TP Yên Bái tổ chức cưỡng chế THA
 
     Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan hữu quan, các đoàn thể, tổ chức chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, Chi cục thường xuyên chủ động tham mưu Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, thời gian qua Chi cục đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, công tác phối hợp của chính quyền các phường, xã, các cơ quan hữu quan và các đoàn thể... trên địa bàn đối với công tác Thi hành án dân sự. Phối hợp động viên, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án; tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án; phối hợp trong tổ chức cưỡng chế thi hành án… được tăng cường, qua đó đã tổ chức thi hành dứt điểm được nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, tổ chức cưỡng chế thi hành án thành công nhiều vụ việc phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái và chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Lãnh đạo Chi cục tập trung làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; xây dựng mối đoàn kết nhất trí trong cơ quan, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả  toàn diện trong các mặt công tác. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng kiến thức pháp luật thi hành án dân sự, kỹ năng vận động, thuyết phục, rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp cho Chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký thi hành án và công chức làm công tác thi hành án dân sự. Chỉ đạo Chấp hành viên tích cực, chủ động tổ chức thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành án, xác định vận động, thuyết phục là chủ yếu, nhưng cũng kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự đối với những vụ việc đương sự không tự nguyện thi hành. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Chấp hành viên, công  chức trong đơn vị nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, thiếu sót trên các mặt công tác, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ trình tự, thủ tục thi hành án của Chấp hành viên bảo đảm tổ chức thi hành án đúng quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm giải quyết dứt điểm ngay ở cấp Chi cục, tránh tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp. Bên cạnh đó công tác thi đua, khen thưởng cũng được chú trọng đổi mới hình thức và phương pháp tổ chức tạo không khí thi đua sôi nổi; biểu dương và đề nghị khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp và ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ Chấp hành viên, công chức trong đơn vị.
 

Tập thể lãnh đạo cán bộ công chức Chi cục THADS TP Yên Bái
 
      Phát huy những thành tích đã đạt được, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946- 19/7/2022).
 
                                                                                             Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái

Các tin đã đưa ngày: