Sign In

Chi bộ Chi cục THADS huyện Văn Yên tổ chức thành công Đại hội Nhiệm kỳ 2020-2025

20/03/2020

Chi bộ Chi cục THADS huyện Văn Yên tổ chức thành công Đại hội  Nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch 185-KH/HU ngày 1/7/2019 của Huyện ủy Văn Yên về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 10/3/2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Yên đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Hoàng Thị Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Thủ trưởng cơ quan Thanh tra - Kiểm tra cùng các đồng chí trong đoàn công tác số 4 của Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo các chi, đảng bộ của các cơ quan khối nội chính và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.
Với phương châm Đại hội “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, Đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo Chi bộ, sáng suốt lựa chọn các đồng chí đảng viên ưu tú, có năng lực công tác, phẩm chất chính trị, uy tín, bầu vào Ban chấp hành Chi bộ khoá III gồm 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hải được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% phiếu.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Yên quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Chi bộ khoá III, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; khơi dậy khát vọng và ý chí phát triển; xây dựng Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh”. Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Yên thành công tốt đẹp./.
 

Các tin đã đưa ngày: