Sign In

Ban Pháp chế HĐND tỉnh Yên Bái giám sát việc chấp hành pháp luật về THADS tại Chi cục THADS huyện Văn Yên

31/10/2022

Ban Pháp chế HĐND tỉnh Yên Bái giám sát việc chấp hành pháp luật về THADS tại Chi cục THADS huyện Văn Yên
      Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-BPC ngày 15/8/2022 và Kế hoạch số 22/KH-ĐGS ngày 15/8/2022 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2021 và năm 2022. Ngày 21/10/2022, Đoàn Giám sát, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái do đồng chí Hà Thái Thọ - Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái chủ trì, thành viên đoàn có đồng chí Lã Anh Tuấn - Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Hà Mạnh Thắng – Phó Trưởng Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Nam Tiến và đồng chí Hoàng Văn Hào Phó Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Yên.
 

 
     Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe Chi cục THADS huyện Văn Yên báo cáo kết quả công tác THADS, hành chính năm 2021, 2022 và kiểm tra một số hồ sơ, sổ sách nghiệp vụ thi hành án. Kết luận cuộc giám sát, đồng chí Hà Thái Thọ - Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ đoàn làm việc của đơn vị, ghi nhận các kết quả Chi cục đã đạt được trong thời gian qua: Công tác quán triệt, triển khai việc thực hiện các quy định của pháp luật được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời; làm tốt công tác tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Yên Bái về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tham mưu ban hành các kế hoạch hoạt động hằng năm của Ban chỉ đạo THADS huyện; ban hành đầy đủ các quy chế nội bộ, phối hợp ký kết quy chế phối hợp liên ngành và thực hiện công tác phối hợp trong THADS rất hiệu quả; mở đầy đủ sổ sách về nghiệp vụ thi hành án theo đúng quy định, hồ sơ thi hành án; ra quyết định THA đúng thời hạn, làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác xác minh, phân loại án, tổ chức thi hành án đúng trình tự, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao, nhất là chỉ tiêu thi hành xong trên số có điều kiện về tiền.
Bên cạnh đó, đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn của Chi cục về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, kho vật chứng, biên chế các vị trí việc làm, những bất cập về thể chế,…
    Để nâng cao hiệu quả công tác THADS của Chi cục trong thời gian tới, đồng chí đã chỉ đạo đơn vị cần tập trung làm tốt công tác xác minh, tổ chức thi hành án, nhất là số việc phải thi hành có số tiền lớn, án tồn lâu năm, án kinh tế, án liên quan đến tín dụng, ngân hàng; tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra nội bộ, công tác phối hợp trong THADS và tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, …
 

 
          Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn giám sát, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Yên sẽ cụ thể hóa các nhiệm vụ trong các chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị trong năm 2023 để chỉ đạo, triển khai thực hiện với quyết tâm cao./.

                                                                                                  Tin bài ảnh: Chi cục THADS huyện Văn Yên

Các tin đã đưa ngày: